Jan Zimmermann

Ten artykuł dotyczy polskiego profesora. Zobacz też: Jan Zimmermann (ujednoznacznienie).

Jan Zimmermann (ur. w 1949 w Poznaniu) – polski prawnik administratywista, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jan Zimmermann
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 1949
Poznań
profesor nauk prawnych
Specjalność: prawo administracyjne
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 1977
Habilitacja 1986
Profesura 1997
kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

ŻyciorysEdytuj

Jest synem administratywisty prof. Mariana Zimmermanna. W 1971 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1 grudnia 1971 został zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1977 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1986 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1992 został sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego (obecnie w stanie spoczynku). W 1997 uzyskał tytuł naukowy profesora.

Był promotorem w przewodzie doktorskim Andrzeja Dudy, od 2015 prezydenta RP[1].

Został członkiem rady programowej czasopisma Przegląd Prawa Publicznego'[2].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Książki
  • Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981
  • Administracyjny tok instancji, Kraków 1986
  • Polska jurysdykcja administracyjna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996
  • Postępowanie podatkowe, komentarz do Działu IV oraz niektórych przepisów Działu IX ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Toruń 1998
  • Prawo administracyjne, Zakamycze 2005, Wyd. II, Zakamycze 2006. Wyd. III, Wolters Kluwer 2008
  • Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Wolters Kluwer 2007 (red.)
 • Artykuły
  • O niektórych aspektach wewnętrznych jurysdykcji administracyjnej, Zeszyty Naukowe UJ, 1979, Nr 83
  • Motywacja decyzji administracyjnej a granice sfery wewnętrznej działania administracji, Zeszyty Naukowe UJ, 1982, Nr 91
  • Nowe rodzaje postanowień w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo, 1983, Nr 1
  • Działanie Naczelnego Sądu Administracyjnego wobec ogólnego postępowania administracyjnego, Krakowskie Studia Prawnicze, 1984, Nr XVII
  • Problem „beneficium novorum” w postępowaniu administracyjnym, (w:) Państwo i Prawo 1987, Nr 5
  • Z problematyki sporów kompetencyjnych między organami administracji państwowej a sądami, (w:) Państwo i Prawo, 1989, Nr 3
  • Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, (w:) Państwo i Prawo, 1991, Nr 10
  • Zarzuty i protesty w procedurze planowania przestrzennego, (w:) Samorząd Terytorialny, 1996, Nr 10
  • Konstrukcja interesu prawnego w sferze działań Naczelnego Sądu Administracyjnego, (w:) Gospodarka, Administracja, Samorząd, Prace Wydziału Prawa i Administracji UAM, Tom II, Księga Pamiątkowa prof. T. Rabskiej, Poznań 1997
  • Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu sądowo-administracyjnym, (w:) Księga Pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999
  • O tzw. „działaniach bezpośrednio zobowiązujących” administracji publicznej (w:) Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004
  • Kilka dylematów nauki prawa administracyjnego w okresie europeizacji (w:) Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited, 2005
  • Z podstawowych zagadnień sądownictwa administracyjnego (w:) Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, Warszawa 2005
  • Prawo do sądu w prawie administracyjnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, Nr 2
  • Verfassung der Republik Polen und Verwaltungsrecht, Archivum Juridicum Cracoviense 2006-2007

BibliografiaEdytuj

 1. Jaka reforma? Rozmowa z prof. dr. hab. Janem Zimmermannem, sędzią NSA, „Edukacja Prawnicza”, nr 44.
 2. Nota biograficzna na stronie Wydziału Prawa i Administracji UJ

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj