Janina Niemirska-Pliszczyńska

Janina Niemirska-Pliszczyńska (ur. 17 lutego 1904 w Łodzi, zm. 2 września 1982 w Lublinie[1]) – polska filolog klasyczna.

ŻyciorysEdytuj

Absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego - doktorat pod kierunkiem Gustawa Przychockiego. W okresie 1945-1956 zajęcia zlecone na KUL, 1953 kierownik seminarium greckiego, 1956 - docent, 1967 - profesor nadzwyczajny. W latach 1963-1969 i 1972-1974 kierownik Sekcji Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Redaktor pisma: "Paideia. Przegląd dydaktyczno-naukowy z zakresu filologii klasycznej" (1948-1949). Członek honorowy (od 1977) Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Autorka ponad 50 prac i wielu przekładów z literatury antycznej.

 
Grób prof. Janiny Niemirskiej-Pliszczyńskiej na cmentarzu przy Lipowej

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Tacyt, Dialog o mówcach, oprac. i przemyślany przez Ognisko Filologii Klasycznej w Lublinie; ostateczna red. przekł. J. Pliszczyńskiej i K. Plucińskiego, Lublin: Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1937.
 • Portrety cesarzy rzymskich : na podstawie Tacyta i innych pisarzy starożytnych, Lwów: Państwowe Wyd. Książek Szkoln. 1938 (yd. 2 - 1946).
 • Homo sum. 1, Podręcznik do nauki języka łacińskiego dla 1 kl. gimnazjalnej, Lublin: Instytut Pracy Nauczycielskiej 1945.
 • Homo sum et nihil humani a me alienum esse puto. 2, Podręcznik do nauki języka łacińskiego dla 2 kl. gimnazjalnej, Lublin: Instytut Pracy Nauczycielskiej 1945.
 • Homo sum et nihil humani a me alienum esse puto. 3, Podręcznik do nauki języka łacińskiego dla kl. 3 gimnazjalnej, Lublin: Instytut Pracy Nauczycielskiej 1946.
 • Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów, przeł. Janina Pliszczyńska; wstępem opatrzyła Hanna Szelest, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1954 (wiele kolejnych wydań).
 • De elocutione Plinianan in epistularium libris novem conspicua questiones selectae, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1955.
 • 'Idu ho anthropos wstępny podręcznik języka greckiego oparty na tekstach autorów klasycznych i Nowego Testamentu, Poznań: "Pallotinum" 1960.
 • Wokół Dolonei : z badań nad Homerem, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1967.
 • Na olimpijskiej bieżni i w boju / z Pauzaniasza Wędrówki po Helladzie : księgi V, VI i IV, przeł. z jęz. grec. i oprac. Janina Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław: "Ossolineum" 1968 (wyd. 2 -2004).
 • W świątyni i w micie : z Pauzaniasza Wędrówki po Helladzie księgi 1, 2, 3 i 7, przekł., wstęp i koment. hist.-liter. Janina Niemirska-Pliszczyńska; koment. archeol. Barbara Filarska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1973 (wyd. 2 -2005).
 • U stóp boga Apollona : z Pauzaniasza Wędrówki po Helladzie księgi VIII, IX, X, przeł. z grec. Janina Niemirska-Pliszczyńska i Henryk Podbielski; oprac. H. Podbielski, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1989.
 • Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, t. 1-2, z grec. przeł., wstępem, komentarzem i indeksami opatrzyła Janina Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa: "Pax" - Akademia Teologii Katolickiej 1994.

PrzypisyEdytuj

 1. Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994, s. 434

BibliografiaEdytuj

 • Henryk Podbielski, Prof. Dr. Janina Niemirska-Pliszczyńska (1904-1982) [w:] „Magistri et discipuli”: Kapitel zur Geschichte der Altertumswissenschaften im 20 Jahrhundert, Toruń 2002, s. 121-130.
 • Alicja Stępniewska, Profesor dr Janina Niemirska-Pliszczyńska nie żyje 1904-1982, "Vox Patrum" 3 (1982), s. 505-513.
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994, s. 434.
 • Tadeusz Madała, Krzysztof Narecki, Filologia klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, Lublin 2006.
 • Janina Niemirska-Pliszczyńska, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Rozwój organizacyjno-personalny, „Roczniki Humanistyczne” 16 (1968), z. 3, s. 5-21