Janowiec Kościelny (gromada)

Janowiec Kościelny – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Janowiec Kościelny
gromada
1954–1973
Państwo

 PRL

Województwo

1954: warszawskie
1955–72: olsztyńskie

Powiat

1954: mławski
1955–72: nidzicki

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Janowiec Kościelny

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

11

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1957)

15

brak współrzędnych
Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Janowiec Kościelny z siedzibą GRN w Janowcu Kościelnym utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie mławskim w woj. warszawskim, na mocy uchwały nr VI/10/8/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Janowiec Kościelny, Janowiec-Jastrząbki, Janowiec-Leśniki, Leśniewo Wielkie, Miecznikowo-Cygany, Miecznikowo-Gołębie, Miecznikowo-Kołaki, Majki-Zagroby, Pokrzywnica, Szczepkowo-Pawełki i Szypułki-Zaskórki([6]) ze zniesionej gminy Szczepkowo w tymże powiecie[7].

1 stycznia 1955 gromadę włączono do powiatu nidzickiego w woj. olsztyńskim[8].

W 1957 roku gromada miała 15 członków gromadzkiej rady narodowej[9].

1 stycznia 1960 do gromady Janowiec Kościelny włączono obszar zniesionej gromady Szczepkowo Borowe w tymże powiecie[10].

31 grudnia 1961 z gromady Janowiec Kościelny wyłączono wieś Giewarty, włączając ją do gromady Janowo w tymże powiecie[11]; do gromady Janowiec Kościelny włączono natomiast obszar zniesionej gromady Nowa Wieś w tymże powiecie[12].

31 grudnia 1967 z gromady Janowiec Kościelny wyłączono odcinek rzeki Orzyc na granicy z gromadą Janowo w tymże powiecie, włączając go do tejże gromady (granicę obu gromad poprowadzono zachodnim brzegiem nowego koryta rzeki)[13].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[14]. 1 stycznia 1973 w powiecie nidzickim w woj. olsztyńskim utworzono gminę Janowiec Kościelny[15].

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Obwieszczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 8 marca 1956 r. w sprawie sprostowania błędów w tekstach uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 11 z dnia 1 grudnia 1954 r. pod poz. 67. (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 1956 r., Nr. 3, Poz. 14)
 7. Uchwała Nr VI/10/8/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu mławskiego; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-0/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 67)
 8. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 251
 9. Uchwała Nr V/23/57 Powiatowej Rady Narodowej w Nidzicy z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych na terenie powiatu nidzickiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 1957 r., Nr. 9, Poz. 47)
 10. Uchwała Nr III/9f/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 21 lipca 1959 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad w województwie olsztyńskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 30 grudnia 1959 r., Nr. 28, Poz. 81)
 11. Uchwała Nr III/22/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 12 października 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad na terenie województwa olsztyńskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 9 grudnia 1961 r., Nr. 22, Poz. 192)
 12. Uchwała Nr III/19/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 12 października 1961 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad na terenie województwa olsztyńskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 9 grudnia 1961 r., Nr. 22, Poz. 191)
 13. Uchwała Nr XIV/60/67 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 7 października 1967 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad na terenie województwa olsztyńskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 15 listopada 1967 r., Nr. 13, Poz. 103)
 14. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 15. Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 1972 r., Nr 13, Poz. 176)