Janusz Heitzman

polski lekarz, psychiatria

Janusz Piotr Heitzman (ur. 1952[1]) – polski lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, Pełnomocnik ds. psychiatrii sądowej przy Min. Zdrowia[2], profesor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalista w zakresie: patologia społeczna, psychiatria, psychiatria sądowa.

Janusz Heitzman
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

1952

profesor doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Specjalność: patologia społeczna, psychiatria, psychiatria sądowa
Doktorat

1991 – medycyna
Akademia Medyczna w Krakowie

Habilitacja

2003 – psychiatria
Uniwersytet Jagielloński

Profesura

22 kwietnia 2021

Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw psychiatrii sądowej

Życiorys edytuj

W 1991 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie na podstawie napisanej pod kierunkiem Zdzisława Jana Ryna rozprawy doktorskiej pt. Upicie alkoholowe w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny specjalność psychiatria. Na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Stres w etiologii przestępstw agresywnych uzyskał w 2003 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny specjalność psychiatria[3]. W 2021 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu[4].

Był adiunktem w Katedrze Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2016 został dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie[5][3].

W latach 2010–2013 był prezesem, a od 2013 jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego[6]. Został członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami Polskiej Akademii Nauk[3].

W latach 2016–2020 był dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Od 5 lutego 2020 piastuje urząd Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej[7].

Przypisy edytuj

  1. Katalog: Polona.pl
  2. DZ. URZ. Min. Zdr. 2020.7 [online], 7 lutego 2020.
  3. a b c Dr hab. Janusz Piotr Heitzman, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [dostęp 2019-03-28].[martwy link]
  4. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. nr 115.12.2021 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2021 r. poz. 488).
  5. Prof. dr hab. Janusz Heitzman nowym Dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  6. Polityka Zdrowotna: Loża ekspertów
  7. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia [online], mz.gov.pl [dostęp 2021-04-19] (pol.).