Janusz Zieliński

polski chemik

Janusz Zieliński (ur. 11 lipca 1953 r. w Olsztynie) – polski technolog chemii, prof. dr hab. inż, prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku w kadencjach 1999-2002; 2002-2005; 2012-2016[1] i 2016-2020[2].

Janusz Zieliński
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 11 lipca 1953
Olsztyn
Prof. dr hab. mgr inż.
nauk technicznych
Specjalność: technologia chemiczna
Alma Mater Politechnika Warszawska
Doktorat 1983
Habilitacja 1992
Profesura 2001
Nauczyciel akademicki
Okres zatrudn. 1976
dziekan
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW (Płock)
Okres spraw. 1999–2005
prorektor ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
Uczelnia Politechnika Warszawska
Okres spraw. 2012–2020
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Medal Komisji Edukacji Narodowej Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, Oddział w Płocku w 1976 r. W roku 1983 uzyskał stopień doktora, w 1992 r. stopień doktora habilitowanego zaś tytuł naukowy profesora – w roku 2001.

Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje m.in. chemię i technologię ropy naftowej i polimerów, technologię przerobu ciężkich frakcji ropy naftowej i węgla kamiennego, modyfikację substancji bitumicznych pochodzenia naftowego i węglowego, unieszkodliwianie i utylizacja odpadów przemysłowych, płyny chłodzące i sorbenty węglowe. Ponadto profesor interesuje się problematyką polityki ekologicznej i energetycznej, organizacji i zarządzania w jednostkach szkolnictwa wyższego i sektorze przemysłu chemicznego oraz zagadnieniami innowacji i wynalazczości[3].

Jest autorem i współautorem w ponad 500 opracowaniach monograficznych, publikacjach, referatach konferencyjnych, patentach.

Zajmowane stanowiskaEdytuj

  • 1999-2002; 2002-2005; 2012-2016; 2016-2020 – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego / Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych / obecnie Filii
  • 1999-2002; 2002-2005; 2012-2016; 2016-2020 – Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
  • od 1999 – członek Senatu PW
  • 2005-2012 – członek Senackich Komisji ds. Mienia i Finansów oraz od 2008 r. Kadr i ds. Organizacji (wiceprzewodniczący), Nadzwyczajnej Komisji ds. Nowelizacji Statutu
  • 2006-2012 – członek Uczelnianej Rady Nauki PW, Kapituły Medalu Młodego Uczonego i Rady Programowej Projektu „Program Rozwojowy PW”
  • od 2005 – kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych
  • 2005-2008 – z-ca Prorektora PW ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych
  • 2008-2012 – przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Rozwoju Kadry, Nagród i Odznaczeń oraz Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
  • 1996-1999 – Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
  • 1993-1996 – zastępca Dyrektora Instytutu Chemii WBMiP
  • 1993-1999 i 2005-2008 – członek Rektorskich Komisji ds. Badań Naukowych, Funduszu Rozwoju Uczelni, Zespołów roboczych tematycznych, Dziekańskich Komisji ds. Kadr oraz Organizacji i Finansów

CzłonkostwaEdytuj

 • American Chemical Society, Divisions of: Petroleum Chemistry/Materials Science and Eng./Industrial and Engin. Chem.
 • Deutsche Gesselschaft für Chem. Apparatewessen, Chemische Technik u. Biotechnologie
 • American Association for the Advancement of Science
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • Polskie Towarzystwo Węglowe
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 • Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu

Nagrody, wyróżnienia, odznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj