Jarosław Dudek

polski mediewista

Jarosław Piotr Dudek – polski historyk mediewista, bizantynolog.

Jarosław Piotr Dudek
Państwo działania  Polska
Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 1995
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Habilitacja 2010
Uniwersytet Zielonogórski
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet Zielonogórski

ŻyciorysEdytuj

Absolwent UAM w Poznaniu. Doktorat tamże, habilitacja na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracuje w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UZ. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Bizantynologicznej przy PTH, Komisji Bałkanistyki przy Wydziale I PAN w Poznaniu. Odbył stypendium naukowe w Republice Macedonii (1991) oraz brał udział w badaniach archeologicznych w Novae-Svištov w Bułgarii. Zainteresowania badawcze to: historia Bizancjum od IX do XIII wieku, cesarska idea Bizancjum od VII do XIII w. i jej wpływ na kraje ościenne, Półwysep Bałkański pod panowaniem bizantyńskim w XI-XII wieku, związki Bizancjum z ludami Europy Środkowo-Wschodniej (ludy koczownicze, Ruś, Węgry), rola ludów tureckich w Bizancjum w XI wieku.

PublikacjeEdytuj

  • (współautor) Program nauczania historii dla liceów ogólnokształcących na terenie Środkowego Nadodrza, Zielona Góra: Wydawnictwo Verbum 1997.
  • „Cała ziemia dyrracheńska” pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005-1205, Zielona Góra: Wydawnictwo WSP 1999.
  • Pęknięte zwierciadło : kryzys i odbudowa wizerunku władcy bizantyńskiego od 1056 roku do ok. 1095 roku, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2009.
  • (redakcja) Europa Środkowo-Wschodnia, red. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 2005.
  • (redakcja) Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat, red. Wojciech Peltz, Jarosław Dudek, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2002.
  • (redakcja) Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku, red. Wojciech Peltz, Jarosław Dudek, Zielona Góra: Wydaw. WSP 1997
  • (redakcja) Wybór tekstów źródłowych z dziejów etyki, red. Jarosław Dudek, Joanna Dudek, Krzysztof Kaszyński, Zielona Góra: WSP 1992.
  • Chazarowie. Polityka, kultura, religia. VII-XI wiek, Warszawa: PWN 2016.

Linki zewnętrzneEdytuj