Jarosław Kłaczkow

polski historyk

Jarosław Kłaczkow (ur. w 1972 r. w Radomiu) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jarosław Kłaczkow
Ilustracja
Państwo działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 1972
Radom
profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Alma Mater Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ŻyciorysEdytuj

W latach 1992-1997 studiował historię na UMK. Po ukończeniu studiów doktoranckich podjął pracę na tej uczelni, obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii i Archiwistyki. W latach 2011-2014 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki. W 2002 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W 2014 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2006-2015 był prezesem toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

W latach 2015-2019 pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Obecnie jest kierownikiem Katedry XIX-XX wieku i Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki. Od września 2015 r. jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 2017 r. członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Torunia, aktualnie jego wiceprezes. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencjach 2015-2018 i 2020–2023[1]. Od 2021 członek rady naukowej Instytutu De Republica[2].

Mieszka w Toruniu. Żonaty, syn Piotr (2002-2013) i córka.

Członek władz diecezji pomorsko-wielkopolskiej oraz Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP[3].

Zainteresowania naukoweEdytuj

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społeczno-politycznej Polski XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw wyznaniowych i dziejów miast. Jest autorem kilku monografii oraz redaktorem kilku prac zbiorowych, a także organizatorem konferencji naukowych.

Najważniejsze publikacje monograficzneEdytuj

 • Czasopiśmiennictwo protestanckie w Polsce w latach 1918-1939, Toruń 2003 (ISBN 83-918712-7-4).
 • Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu, Toruń 2005 (ISBN 83-7441-199-6).
 • Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2008 (ISBN 978-83-7611-020-2).
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945-1975, Toruń 2010 (ISBN 978-83-7611-651-8).
 • Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu (1826–2009), Toruń 2010 (ISBN: 978-83-7611-748-5)
 • The History of Poland. A Nation and State between West and East (z A. Radzimińskim i S. Roszakiem), Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-302-8).
 • Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku, Toruń 2013 (ISBN 978-83-7780-693-7).
 • Rewitalizacja wnętrza kościoła i kaplicy parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu (z A. Molin), Toruń 2014.
 • The Polish Protestant emigration in western Europe, America and Australia in the 19th and 20th centuries, Toruń 2014.
 • The Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland in the years 1945-1989, Toruń 2014.
 • Lutheran and Calvinist press in Polish land 1822-1939, Toruń 2015.
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918–1939, Toruń 2017 (ISBN 978-83-231-3986-7).
 • Kujawsko-pomorskie kościoły ewangelickie. Dawniej i dziś (z Piotrem Bireckim), Machina Druku, Toruń 2018, ss. 164 (ISBN 978-83-949297-9-4).
 • Ksiądz Biskup Andrzej Wantuła (1905-1976), Toruń 2019 (ISBN 978-83-231-4187-7)

Redakcja naukowa ważniejszych prac zbiorowychEdytuj

 • Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku (z Z. Karpusem i M. Wołosem), Toruń 2005 (ISBN 83-231195-2-X).
 • Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI-XX w.). Studia i materiały, Radom 2007 (ISBN 978-83-7204-573-7).
 • Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Zbiór studiów, Toruń 2009 (ISBN 978-83-7611-361-6).
 • Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX w.), Toruń 2011.
 • Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2011). Dzieje zakładów i główne kierunki badań, Toruń 2011.
 • Polskie Towarzystwo Historyczne w Toruniu (1946-2011), Toruń 2011.
 • Społeczność ewangelicka Radomia podczas okupacji hitlerowskiej. Studia i materiały, Radom 2009 (ISBN 978-83-7204-824-0).
 • Z tradycji i dziejów ewangelików kieleckich, Kielce 2011.
 • Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), t. 1. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-416-2).
 • Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), t. 2. Pod zaborami i obcym panowaniem, Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-652-4).
 • Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), t. 3. W ramach Rzeczpospolitej Państw Ościennych i na Emigracji, Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-653-1).
 • Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych (z W. Rozynkowskim), Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-333-2).
 • Die Evangelischen in Thorn (16.-20. Jahrhundert), Studiensammlung unter der Redaktion von J. Kłaczkow und A. Zielińska, Toruń 2014.
 • Józef Piłsudski. Człowiek – żołnierz – polityk (red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow), Toruń 2016 (ISBN 978-83-8019-403-8).
 • Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy (red. J. Kłaczkow, K. Kania, Z. Girzyński), Toruń 2016 (ISBN 978-83-8019-601-8).
 • W 500-lecie Reformacji (1517–2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych, t. 1. Tereny dawnych Prus Królewskich (red. J. Kłaczkow, G. Jasiński, P. Birecki), Toruń 2017 (ISBN 978-83-8019-727-5).
 • W 500-lecie Reformacji (1517–2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych, t. 2. Tereny dawnych Prus Książęcych (red. J. Kłaczkow, G. Jasiński, P. Birecki), Toruń 2017 (ISBN 978-83-8019-772-5).
 • Toruń - miasto wielu wyznań (red. J. Kłaczkow, P. Oliński, W. Rozynkowski), Toruń 2017 (ISBN 978-83-927097-9-4).
 • Londyńska reduta. Władysław Raczkiewicz (1885-1947), t. 1 (red. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński), Toruń 2017 (ISBN 978-83-8019-812-8).
 • Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej, t. 2 (red. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński), Toruń 2017 (ISBN 978-83-8019-813-5).
 • "Nie wierząc nam, że chcieć to móc...". Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914-1918 (red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow), Toruń 2018 (ISBN 978-83-8019-904-0)
 • Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska w drodze do Niepodległej (1914-1920) (red. Z. Girzyński, I. Hałagida, J. Kłaczkow), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ss. 322 (ISBN 978-83-8180-114-0).
 • W drodze do Niepodległej... Dylematy, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918 (red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, A. Zářický), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019 (ISBN 978-83-8180-152-2).
 • Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków (red. J. Kłaczkow), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020 (ISBN 978-83-231-4348-2 oprawa twarda; ISBN 978-83-231-4344-4 oprawa miękka).
 • O Niepodległą... "Zanim zbudowano Gdynię..." Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich (red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, T. Łaszkiewicz, P. Olstowski) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020 (ISBN 978-83-8180-258-1).
 • Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919–1922) (red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, J. Żaryn), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020 (ISBN 978-83-8180-362-5).
 • Senat II Rzeczypospolitej (1922–1939) – „rzecznik rozsądku, rozwagi i miary” (red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, J. Żaryn), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020 (ISBN 978-83-8180-361-8).

PodręcznikiEdytuj

 • Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (z S. Roszakiem), Warszawa 2012.
 • Zrozumieć przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 4. Dzieje najnowsze po 1939 roku (z A. Zielińską), Warszawa 2015.
 • Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej (z A. Łaszkiewicz i S. Roszakiem), Warszawa 2017.
 • Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum (z A. Łaszkiewicz i S. Roszakiem), Warszawa 2021.

Organizacja ważniejszych konferencji naukowychEdytuj

 • „Polski protestantyzm w dobie totalitaryzmu XX wieku”, Toruń, 25-26 czerwca 2009 r.
 • „Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych”, Toruń, 16-17 czerwca 2011 r.
 • „Akt 5 listopada 1916 r. – konsekwencje dla Polski i Europy”, Toruń, 4-5 listopada 2016 r. (z K. Kanią i Z. Girzyńskim).
 • „Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939-1990”, Toruń, 6 czerwca, Warszawa, 7 czerwca i Londyn, 11 czerwca 2017 r. (z M. Golonem, K. Kanią i Z. Girzyńskim).
 • „Nie wierząc nam, że chcieć - to móc! Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914-1918”, 19-20 października 2017 r. (ze Z. Girzyńskim i K. Kanią).
 • „W drodze do Niepodległej… Dylematy, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918”, 13-14 czerwca 2018 r. (ze Z. Girzyńskim, Aleš Zářický).
 • „Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska w drodze do Niepodległej (1918-1920)", 29 czerwca 2018 r. (ze Z. Girzyńskim i I. Hałagidą).
 • „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich”, 6-7 grudnia 2018 r. (ze Z. Girzyńskim, T. Łaszkiewiczem, P. Olstowskim).
 • „Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie - traktat ryski z perspektywy 100 lat”, 20-21 września 2021 r. (ze Z. Girzyńskim i Instytutem De Republica).

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj