Jarosław Rudniański

Grób Jarosława Rudniańskiego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie

Jarosław Henryk Rudniański (ur. 1 lipca 1921 w Warszawie, zm. 18 kwietnia 2008) – polski filozof, psycholog, prakseolog, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Jego ojcem był filozof Stefan Rudniański. W czasie II wojny światowej więzień gułagu, a następnie żołnierz armii Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino.

Studiował filozofię Dalekiego Wschodu i psychologię na Uniwersytecie Rzymskim, a następnie psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Był uczniem i współpracownikiem Tadeusza Kotarbińskiego, a także współzałożycielem i honorowym członkiem Towarzystwa Naukowego Prakseologii.

Jego pracą doktorską jest Metody pracy umysłowej ucznia (Warszawa 1967, słowo wstępne Tadeusza Kotarbińskiego), a pracą habilitacyjną książka „Nauka : twórczość i organizacja” (Warszawa, 1976).

W roku akademickim 1968/1969 przebywał w Stanach Zjednoczonych jako stypendysta Departamentu Stanu USA, studiował tam zagadnienie twórczości naukowej. W latach 1980-1989 zajmował się zagadnieniami z dziedziny filozofii działania społecznego: ogólną teorią walki i kompromisu oraz kryteriami wartości moralnych.

Jego córką jest pisarka Joanna Rudniańska.

Pochowany 26 kwietnia 2008 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie przy ul. Młynarskiej.

Wybrana bibliografia autorskaEdytuj

 • "Metody pracy umysłowej ucznia" (Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1967 r.)
 • „Efektywność myślenia : wybrane zagadnienia” (Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1969 r.)
 • „Nauka : twórczość i organizacja” (Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1976 r.)
 • „Homo cogitans : o myśleniu twórczym i kryteriach wartości” ("Wiedza Powszechna", Warszawa, 1981 r., ​ISBN 83-214-0238-0​)
 • „Elementy prakseologicznej teorii walki : z zagadnień kooperacji negatywnej” (Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1983 r., ​ISBN 83-01-04770-4​)
 • ,,O pracy umysłowej" (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1987 r., ​ISBN 83-205-3894-7​)
 • „Między Dobrem a Złem” ("Nasza Księgarnia", Warszawa, 1989 r., ​ISBN 83-10-08092-1​)
 • „Kompromis i walka : sprawność i etyka kooperacji pozytywnej i negatywnej w gęstym otoczeniu społecznym” ("Pax", Warszawa, 1989 r., ​ISBN 83-211-0979-9​)
 • „Miłość i nieskończoność” (Wyd. Słowo, Berlin, 1994 r., ​ISBN 83-903003-0-3​)
 • "Przestrzeń wiary w cywilizacji współczesnej" (W drodze) Poznań 1998 r. ​ISBN 83-7033-211-0
 • „Jak się uczyć” (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2001 r., ​ISBN 83-02-08090-X​)

BibliografiaEdytuj

 • nekrologi "Gazeta Wyborcza" 25 i 26-27 kwietnia 2008 r.
 • portalwiedzy.onet.pl
 • okładka „Homo cogitans : o myśleniu twórczym i kryteriach wartości”