Jarosławscy herbu Leliwa

ród szlachecki
(Przekierowano z Jarosławscy)

Jarosławscy herbu Leliwa – polski ród magnacki, odgałęzienie Tarnowskich tegoż herbu, którego pierwszym przedstawicielem był Spytek I Jarosławski, tytułujący się z Tarnowa i Jarosławia, którego ojcem był Jan z Tarnowa; właściciele znacznych dóbr w Małopolsce. Nazwisko wywodzi się od Jarosławia – siedziby rodu.

Przedstawiciele

edytuj

Jan z Tarnowa i jego dzieci

edytuj
Rodzice założyciela linii


Jan z Tarnowa, Tarnowski
kaszt, sand. 1377-1385. marsz. wielki. 1379, woj. sand., 1385-1401, st. ruski 1387-1393, woj. krak. 1401-1406, kaszt, i st. krak. 1406, †1409,

∞ przed 1377 Katarzyna, † po 1392

I pokolenie – dzieci Jana z Tarnowa


Jan Tarnowski
ur.1367, dziekan krak. 1398-1408, woj. krak. ok. 1409-1410, † ok. 1432 lub 1433 ∞ przed 1420 Elżbieta ze Szternberka, † zap. 1441-1448


Spytek I Jarosławski z Tarnowa, Jarosławia
ur. 1367, st. ruski ok. 1421-1425, woj. sand. 1433, † 1434 lub 1435, ∞ 1° przed 1408 Wichna, c. Sędziwoja, woj. kaliskiego, † zap. przed 1409, 2° Sądochna ze Zgłobienia, † 1453-1464


Rafał z Tarnowa
ur. 1370, † przed 1415 ∞ Zofia, † przed 1430


Dorota
∞ przed 1418, Marcin z Rytwian, woj. łęczycki, † 1428

Spytek I Jarosławski (wnuk Jana z Tarnowa) i jego dzieci z Sądochną ze Zgłobienia

edytuj
I pokolenie Jarosławskich


Spytek I Jarosławski z Tarnowa, Jarosławia
st. ruski ok. 1421-1425, woj. sand. 1433, † 1434 lub 1435,

1° przed 1408 Wichna, c. Sędziwoja, woj. kaliskiego, † zap. przed 1409,

2° Sądochna ze Zgłobienia, † 1453-1464

II pokolenie Jarosławskich
Rafał I Jarosławski
tyt. się z Tarnowa, Jarosławia

dworz. król. 1437, kaszt. wojnicki ok. 1438 lub 1439 r., st. lwowski 1440, † 1441, ∞ zap. 1425-1428 Anna, c. Dobrogosta z Szamotuł, kaszt, poznańskiego, †1460


Jan Jarosławski

tyt. się z Tarnowa, Jarosławia, dworz. król. † 1441 lub 1442


Spytek II Jarosławski z Tarnowa, Jarosławia

dworz. król., st. Lwowski ok. 1441-1443 r., † zap. 1444, (w bitwie pod Warną)


Jadwiga Jarosławska z Leżajska

† 1464-1479, ∞ 1453-1462, Ramsz z Wlk. Cieszanina, domownik Sądochny ze Zgłobienia, matki Jadwigi


córka nieznanego imienia

ur. po 1427, ∞ przed 1443, Piotr z Czerwonego Kościoła, pisarz grodzki lwowski

Rafał z Tarnowa, Jarosławia (prawnuk Jana z Tarnowa) i jego dzieci z Anną z Szamotuł

edytuj
II pokolenie Jarosławskich


Rafał I Jarosławski

tyt. się Rafał z Tarnowa, Jarosławia
dworz. król. 1437, kaszt. wojnicki ok. 1438 lub 1439 r., st. lwowski 1440, † 1441, ∞ zap. 1425-1428 Anna, c. Dobrogosta z Szamotuł, kaszt, poznańskiego, †1460

III pokolenie Jarosławskich
Jan Jarosławski z Przeworska i Zgłobienia

tyt. się Jan z Tarnowa, Jarosławia, Przeworska, Zgłobienia, Zgłobieński
† po 1474-1481, ∞ ok. 1454 Katarzyna, c. Piotra z Wyszmontowa h. Janina, sędziego ziemskiego sand. i marsz, dworu kr. Zofii


Spytek III Jarosławski z Jarosławia, Jarosławski

podkom. przemyski ok. 1464/1465-1472/1473, woj. bełski 1472, ruski 1474, st. lwowski 1478/1479-1495, woj. sand. 1479, krak. ok. 1490/1491, kaszt. krak. 1501, wojski krak., namiestnik Królestwa Polskiego 1506, † 1519, ∞ zap. przed 1481 Jadwiga z Warzyszyna, † po 1521


Rafał II Jarosławski

st. lwowski 1465-1478, podkom. przemyski 1472-1477, marsz. wlk. 1477-1492, kaszt. sand. 1485-1492, woj. sand.1492, † 1492; ∞ przed 1472 Elżbieta, c. Piotra z Komorowa, hr. Liptowskiego i orawskiego, † 1496


Beata Jarosławska
† przed 1481, ∞ przed 1465 Jerzy z Humnisk, kaszt. sanocki, † 1481-1485

III Pokolenie Jarosławskich


Jan Jarosławski z Przeworska i Zgłobienia
tyt. się Jan z Tarnowa, Jarosławia, Przeworska, Zgłobienia, Zgłobieński † po 1474-1481, ∞ ok. 1454 Katarzyna, c. Piotra z Wyszmontowa h. Janina, sędziego ziemskiego sand. i marsz, dworu kr. Zofii


Spytek III Jarosławski z Jarosławia, Jarosławski
podkom. przemyski ok. 1464/1465-1472/1473, woj. bełski 1472, ruski 1474, st. lwowski 1478/1479-1495, woj. sand. 1479, krak. ok. 1490/1491, kaszt. krak. 1501, wojski krak., namiestnik Królestwa Polskiego 1506, † 1519, ∞ zap. przed 1481 Jadwiga z Warzyszyna, † po 1521


Rafał II Jarosławski
st. lwowski 1465-1478, podkom. przemyski 1472-1477, marsz. wlk. 1477-1492, kaszt. sand. 1485-1492, woj. sand.1492, † 1492; ∞ przed 1472 Elżbieta, c. Piotra z Komorowa, hr. Liptowskiego i orawskiego, † 1496

IV Pokolenie Jarosławskich
Rafał z Jarosławia

student Uniwersytetu Krakowskiego 1475, † po 1484


Jadwiga z Jarosławia

† po 1482; ∞ przed 1482 Jan Świętopełk z Zawady i Bolestraszyc


Magdalena z Jarosławia

† 1538-1541; ∞ przed 1502 Mikołaj z Pilczy, woj. bełski, st. krasnostawski, † 1527


Anna z Jarosławia

† zap. po 1525; ∞ l. przed 1505 Jan Odrowąż ze Sprowy, woj. bełski, ruski, st. samborski, † 1513, 2. 1516 lub 1517 Mikołaj z Zakliczyna Jordan, kaszt. wojnicki, wielkorządca krak., † 1521


Barbara z Jarosławia

† po 1536; ∞ przed 1490 Jakub ze Szczekocin i Dębna, † po 1536


Rafał III Jarosławski

kaszt. przemyski 1501, † 1508 ∞ przed 1497 Barbara, c. Macieja z Bnina Mosińskiego, woj. poznańskiego i st. Generalnego wielkopolskiego, † po 1508


Anna z Jarosławia

† po 1531 ∞ przed 1497 Stanisław z Pilczy, st. gródecki. † 1527

IV Pokolenie Jarosławskich
Rafał III Jarosławski

kaszt. przemyski 1501, † 1507 lub 1508 ∞ przed 1497 Barbara, c. Macieja z Bnina Mosińskiego, woj. poznańskiego i st. Generalnego wielkopolskiego, † po 1508

V Pokolenie Jarosławskich – syn Rafała III Jarosławskiego
Hieronim z Jarosławia, Jarosławski

dworz. król. przed 1518, rycerz Grobu Pańskiego przed 1521, † 1521 ∞ 1518 Maryna, c. Abrahama Józefowicza, podskarbiego lit.

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj