Java Media Framework

JMF (Java Media Framework) – technologia umożliwiająca wstawianie multimediów do aplikacji napisanych w Javie, oraz transmisję audio/video za pomocą protokołu RTP.

Linki zewnętrzneEdytuj

Java Media Framework API