Jazowa (gromada)

Jazowa – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Jazowa
gromada
1954–1960
Państwo

 Polska

Województwo

gdańskie

Powiat

nowodworsko-gdański

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1960

Siedziba

Jazowa

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

3

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

11

brak współrzędnych
Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Jazowa z siedzibą GRN w Jazowej utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie nowodworsko-gdańskim w woj. gdańskim na mocy uchwały nr 22/III/54 WRN w Gdańsku z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Jazowa i Wierciny ze zniesionej gminy Kmiecin oraz obszar dotychczasowej gromady Kępki ze zniesionej gminy Marzęcino w powiecie nowodworsko-gdańskim; ponadto parcele kat. Nr Nr 233/1, 228/2 i 3 z dotychczasowej gromady Adamowo ze zniesionej gminy Jegłownik oraz parcele kat, Nr Nr 318/2, 432/1, 430/3, 429/3, 424/3, 421/3, 423/3, 420/3, 400/3, 398/3 i 431/3 z dotychczasowej gromady Kazimierzowo ze zniesionej gminy Nowakowo w powiecie elbląskim w tymże województwie[6]. Dla gromady ustalono 11 członków gromadzkiej rady narodowej[7][8].

1 stycznia 1960 gromadę zniesiono, a jej obszar włączono do gromad: Kmiecin (miejscowości Jazowa, Wierciny, Krzewiny i Zawadka) i Marzęcino (miejscowość Kępki) w tymże powiecie[9].

PrzypisyEdytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr 22/III/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu nowodworsko-gdańskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 1954 r., Nr. 16, Poz. 91)
  7. Uchwała Nr 134/XXX/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Gd. z dnia 2 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 7 października 1954 r., Nr. 14, Poz. 77)
  8. Błędnie zapisano jako Jazowo
  9. Uchwała Nr 22/XII/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 8 października 1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w powiatach województwa gdańskiego (zatwierdzona uchwałą Nr 451/59 Rady Ministrów z dn. 19 listopada 1959 r.) (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 24 grudnia 1959 r., Nr. 7, Poz. 58)