Jednolity System Elektronicznych Maszyn Cyfrowych

Jednolity System Elektronicznych Maszyn Cyfrowych (JS EMC, Riad) – systemy komputerowe, opracowywane i produkowane przez kraje RWPG w latach 19701991.

Widok pomieszczenia z systemem komputerowym EC-1035
Pulpit komputera R-52 z 1978 r.
Wyprodukowany w Polsce komputer R-32

Informacje ogólne edytuj

Były to zestawy typu mainframe i urządzenia komputerowe programowo zgodne z IBM System/360 (rodzina Riad R1) lub z IBM System/370 (Riad R2)[1] oraz minikomputery R-10 i R-15. R-10 był produkowanym przez Węgrów na francuskiej licencji minikomputerem CII Mitra 1010 o całkowicie odmiennej organizacji i oprogramowaniu. Należały do nich jednostki centralne i urządzenia wejścia-wyjścia.

Poszczególne jednostki centralne różniły się między sobą:

lecz posiadały jednakową architekturę logiczną, czyli działały według jednakowych zasad. Dzięki temu charakteryzowały się:

 1. wymienialnością oprogramowania pomiędzy różnymi jednostkami centralnymi,
 2. wykorzystaniem wspólnego zestawu urządzeń wejścia-wyjścia.

Wyjątkiem były minikomputery zgodne jedynie na poziomie danych.

Wszystkie urządzenia JS EMC działały w oparciu o kod EBCDIC, umożliwiający reprezentację 256 znaków (litera, cyfra, znak graficzny, znak specjalny, znak sterujący). Jeden znak zajmował 8 bitów.

Produkcja edytuj

Organizacja serii Riad R1 edytuj

 
Płat pamięci ferrytowej FJP komputera R-32

Pamięć operacyjna edytuj

 • służyła do przechowywania rozkazów programu i danych
 • organizacja:
  • logiczna: słowa o długości 32 bitów podzielone na 4 bajty
  • fizyczna zależna od modelu:
   • R-20 – słowo 8 bitów
   • R-30, R-32 – słowo 32 bity
   • R-40, R-50 – słowo 64 bity
 • miała pojemność do 1 megabajta
 • stosowana była początkowo pamięć ferrytowa, później pamięć półprzewodnikowa

Procesor edytuj

 • służył do realizacji rozkazów,
 • wykonywał operacje arytmetyczne i logiczne na danych
 • odczytywał i zapisywał informacje z/do pamięci operacyjnej
 • inicjował w kanałach przesyłanie danych między urządzeniami wejścia-wyjścia a pamięcią operacyjną
 • wyposażony był w:

Kanały edytuj

 • służyły do sterowania i kontrolowania procesu przesyłania danych z pamięci operacyjnej do urządzeń we-wy i w kierunku odwrotnym
 • za pomocą systemu przerwań umożliwiały równoległą pracę różnych urządzeń zewnętrznych
 • umożliwiały jednoznaczne adresowanie urządzeń
 • występowały najczęściej w dwóch typach:
  • multiplexorowym – umożliwiającym podłączenie urządzeń zewnętrznych o niskiej prędkości przesyłanych danych (urządzenia kart i taśmy perforowanej, konsole operatorskie, drukarki)
  • selektorowym – sterującym pracą urządzeń zewnętrznych wymagających dużej prędkości przesyłania danych (magnetyczne pamięci zewnętrzne na dyskach i taśmach). Najczęściej kilka takich urządzeń było podłączonych do kanału selektorowego za pomocą grupowego kontrolera.

Urządzenia we-wy edytuj

Konstrukcja edytuj

Komputery składały się z modułów podzielonych na 3 poziomy zależnie od złożoności i funkcji:

1 poziom edytuj

Płytka drukowana o szerokości 140 i długości 150 mm z dwoma, żeńskimi złączami pośrednimi na płytce. Przy druku dwustronnym na płytce mieściło się do 40, a przy wielowarstwowym do 72 układów scalonych[2]. W komputerze R-32 zastosowano moduły podwójnej szerokości.

2 poziom edytuj

Moduły pośredniej wielkości.

3 poziom edytuj

 • Szafa 19 calowa wysokości człowieka.
 • Jednostka centralna i podobnej wielkości urządzenia zewnętrzne.

Moduły komputera R-32

Oprogramowanie edytuj

System operacyjny (OS JS) edytuj

Stanowi nieodłączną część systemów komputerowych. Spełnia rolę pośrednika między użytkownikiem a sprzętem i bibliotekami programów (tzw. zasobami systemu).

Zasadnicze zadania systemu operacyjnego to:

 • automatyzacja tworzenia, kodowania, sprawdzania i wykonywania programów realizujących żądane algorytmy
 • kontrola i optymalizacja wykorzystania zasobów systemu
 • automatyzacja przepływu zadań użytkownika w systemie
 • automatyzacja czynności operatorskich
 • identyfikacja i ochrona zbiorów danych

System operacyjny tworzą programy, które można sklasyfikować w dwie grupy:

 1. Programy sterujące, w skład których wchodzi:
  1. główny program koordynujący (Master Scheduler) – sterujący wszystkimi operacjami w kombinacji system komputerowy-system operacyjny;
  2. koordynator przebiegu zadań (Job Scheduler) – wprowadzający do systemu opisy zadań przeznaczonych do wykonania, planujący i inicjujący ich wykonanie pod kontrolą supervisora;
  3. programy metod dostępu do zbiorów danych, sterujące wymianą informacji między pamięcią operacyjna a urządzeniami wejścia-wyjścia;
  4. supervisor wejścia-wyjścia planujący i inicjujący operacje wejścia-wyjścia oraz obsługujący przerwania wejścia-wyjścia;
  5. główny program nadzorczy – supervisor, nadzorujący podział zasobów systemu w trybie pracy wieloprogramowej.
 2. Programy przetwarzające, na które składają się:
  1. Translatory języków programowania:
   1. asembler (język maszynowy, o przeznaczeniu uniwersalnym);
   2. PL/I (język do przetwarzania danych, o przeznaczeniu uniwersalnym);
   3. FORTRAN, Algol (języki do zastosowań naukowo-technicznych);
   4. COBOL, RPG (języki do zastosowań ekonomiczno-handlowych).
  2. Programy serwisowe:
   1. program łączący (LINK) i program ładujący (LOADER);
   2. program sortowania zbiorów danych;
   3. programy pomocnicze (głównie do przenoszenia zbiorów danych z jednego nośnika na drugi).

System OS/JS zawiera środki generowania pozwalające użytkownikowi na przystosowanie systemu otrzymanego od producenta do efektywnej pracy na konkretnym zestawie urządzeń.

Wersje systemu operacyjnego

 1. MFT (Multiprogramming with a fixed number of tasks) – konfiguracja wieloprogramowa ze stałą liczbą akcji. Wymagał co najmniej 128 KB pamięci operacyjnej, pozwalając na równoległe przetwarzanie 15 zadań i w ramach nich 15 kroków.
 2. MVT (Multiprogramming with a variable number of tasks) – konfiguracja wieloprogramowa ze zmienną liczbą akcji. Wymagał co najmniej 256 KB pamięci operacyjnej, pozwalając na równoległe przetwarzanie 15 zadań i w ramach nich dowolnej liczby kroków.

Języki programowania edytuj

Zestawienie edytuj

Model Początek
produkcji
Prędkość,
operacji na sekundę
Pamięć operacyjna,
KiB
Cykl RAM,
μs
Riad 1
ЕС-1010 1971   8 - 64 1
ЕС-1012
ЕС-1020 1972   64 - 256 2
ЕС-1021 1972   16 - 64 2
ЕС-1022 1975   128 - 512 2
ЕС-1030 1973   128 - 512 1,5
ЕС-1032 1974   128 - 1024 1,2
ЕС-1033 1976   512 - 1024 1,25
ЕС-1040 1971   256 - 1024 1,25
ЕС-1050 1973   128 - 1024 1,25
ЕС-1052 1978   1024 - 8192
Riad 2
ЕС-1060 1977   2048 - 8192 0,65
ЕС-1015
ЕС-1025 1979   256 1,5
ЕС-1035 1977   256 - 1024 1
ЕС-1045 1979   1024 - 4096 1
ЕС-1055 1979   1024 - 2048 1,14
ЕС-1061 1983 8192
ЕС-1065 1984
Riad 3
ЕС-1036 1983   2048 - 4096
ЕС-1046 1984   4096 - 8192 1
ЕС-1066 1986   8192 - 32768
(Dla wersji dwuprocesorowej)
0,4
ЕС-1087.20 1988   32768 - 294912
(z dwoma blokami pamięci ЕС-3948)
ЕС-1007 1986 1024 - 4096
Riad 4
ЕС-1130 1994
ЕС-1181 1994
ЕС-1220 1995

Przypisy edytuj

 1. Очерк становления Единой системы ЭВМ
 2. "Poradnik konstruktora sprzętu elektronicznego" praca zbiorowa pod kierownictwem Stanisława Stępnia, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1981

Bibliografia edytuj

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

 • Marek Hołyński. Riadom też damy radę. „Biuletyn PTI”. 4, s. 48-52, 2018. Polskie Towarzystwo Informatyczne. [dostęp 2020-11-14]. (pol.).