Jednomian

Jednomian – wyrażenie będące iloczynem liczby oraz zmiennych.

Liczbę stojącą przy zmiennej nazywa się współczynnikiem jednomianu. Jednomian przedstawiony jest w postaci uporządkowanej, jeżeli w jego zapisie pierwszym czynnikiem jest liczba, a kolejnymi zmienne występujące w porządku alfabetycznym (a jeśli są oznaczone jedną i tą samą literą z różnymi wskaźnikami, to w porządku zwiększenia wskaźnika).

PrzykładyEdytuj

Jednomianami są

  •  
  •   (można je przedstawić w postaci  ),
  • 8 (stałe).

Jednomianami nie są

  •   (dwumian),
  •  
  •  

Zobacz teżEdytuj