Jednostka

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Jednostka”.

Pojęcie to zawsze oznacza obiekt o mierze ilościowej (np. liczba) lub jakościowej (np. wartość) równej jeden.