Jednostka administracyjna

jednostka terytorialna wykorzystywana do administracji