Jednostka mobilizowana

Jednostka mobilizowana – w nomenklaturze używanej w Wojsku Polskim jest to jednostka wojskowa, nowoformowana lub istniejąca w czasie pokoju. Nie ma ona możliwości samodzielnego przeprowadzenia przejścia na struktury wojenne (uzupełnienie żołnierzami rezerwy i pojazdami z gospodarki narodowej, pobranie zapasów) w czasie ogłoszenia mobilizacji. Zadanie związane z organizacją jej mobilizacyjnego rozwinięcia powierzono innej jednostce (jednostka mobilizująca).