Jednostka systematyzacyjna tekstu prawnego

Jednostka systematyzacyjna – według zasad techniki prawodawczej logiczny całościowo fragment tekstu aktu normatywnego, zwłaszcza ustawy, umowy międzynarodowej i rozporządzenia.

Jednostkami systematyzacyjnymi są:

  • część
  • księga
  • tytuł
  • dział
  • rozdział
  • oddział.

Zobacz teżEdytuj