Otwórz menu główne

Jednostka transkrypcji - fragment DNA, który ulega transkrypcji na cząsteczkę RNA. Jednostką transkrypcji może być pojedynczy gen lub operon (występuje tylko u prokariotów).