Jednostki pola powierzchni i objętości

Podstawową jednostką pola powierzchni jest metr kwadratowy (ozn. m²), a jednostką objętości – metr sześcienny (ozn. m³). Ze względów praktycznych używamy często jednostek będących ich wielokrotnościami, jak również innych jednostek zwyczajowych. Poniżej podano ich zestawienie.

Jednostki polaEdytuj

Nazwa Symbol Przeliczniki Przykład porównania lub typowego zastosowania
milimetr kwadratowy mm² 1 mm² = 0,000 001 m² jedna kratka papieru milimetrowego
centymetr kwadratowy cm² 1 cm² = 0,000 1 m² cztery kratki w zeszycie rachunkowym
decymetr kwadratowy dm² 1 dm² = 0,01 m²
metr kwadratowy 1 m² = 10000 cm² = 0,01 a pole kwadratu o boku 1 m
ar a 1 a = 100 m² używany do oznaczania powierzchni działek
dekametr kwadratowy dam² 1 dam² = 100 m² = 1 a rzadko stosowany; równy arowi
hektar ha 1 ha = 100 a = 10 000 m² używany do oznaczania powierzchni działek
hektometr kwadratowy hm² 1 hm² = 10 000 m² = 1 ha rzadko stosowany; równy hektarowi
kilometr kwadratowy km² 1 km² = 1 000 000 m² używany do oznaczania powierzchni dużych działek, miast, państw

Jednostki objętościEdytuj

Nazwa Symbol Przeliczniki Przykład porównania lub typowego zastosowania
pikolitr pl 1 pl = 10−12 l = 10−15 m³ używany do oznaczania objętości kropel atramentu w drukarkach atramentowych
mililitr ml 1 ml = 0,001 l = 0,000 001 m³ używany do oznaczania objętości małych naczyń
centymetr sześcienny cm³ 1 cm³ = 0,000 001 m³ = 1 ml używany do oznaczania pojemności skokowej silników; równy mililitrowi
litr l 1 l = 0,001 m³ = 1 000 cm³ używany w gospodarstwie domowym i handlu detalicznym
decymetr sześcienny dm³ 1 dm³ = 0,001 m³ = 1 l rzadziej stosowany odpowiednik litra
metr sześcienny 1 m³ = 1 000 l = 0,001 dam³ objętość sześcianu o boku 1 m
kilometr sześcienny km³ 1 km³ = 1 000 000 000 m³ używany do oznaczania objętości jezior, mórz i oceanów

Zobacz teżEdytuj