Jednostki rozpoznawcze Wojska Polskiego

Jednostki rozpoznawcze Wojska Polskiego – spis polskich oddziałów i pododdziałów rozpoznawczych: ich organizacja, geneza, podległość i przeformowania; miejsce stacjonowania.

Jednostki rozpoznawcze Wojska Polskiego II RPEdytuj

Lotnicze jednostki rozpoznawczeEdytuj

Eskadry rozpoznawczeEdytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Eskadry wywiadowczeEdytuj

Pancerne jednostki rozpoznawczeEdytuj

Dywizjony pancerneEdytuj

Osobny artykuł: Dywizjon Pancerny.

Samodzielne kompanie czołgów rozpoznawczychEdytuj

 
TKS -czołg kompanii
 
Sokół 1000 -motocykl kompanii

Jednostki rozpoznawcze Polskich Sił Zbrojnych na ZachodzieEdytuj

W Wojsku Polskim we Francji

 
Mk VIII Cromwell – czołg 10 psk

W Wielkiej Brytanii:

  • oddziały rozpoznawcze Brygad Strzelców
  • dywizjon rozpoznawczy 1 Korpusu – powstał w Szkocji 1 października 1940: przeformowany w pułk rozpoznawczy 1 DPanc
  • pułk rozpoznawczy 1 DPanc – wywodzi się z Dywizjonu Rozpoznawczego 1 Korpusu
  • 10 Pułk Strzelców Konnych – jako rozpoznawczy 1 DPanc od 12 października 1943
  • 2 pułk rozpoznawczy – pułk 2 DGren; 8 stycznia 1944 przemianowany na 9 puł
  • 9 Pułk Ułanów Małopolskich – pancerny pułk rozpoznawczy 4 DP;przemianowany z 2 prozp 2 DGren; nie brał udziału w walkach

W Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR

Na Bliskim Wschodzie:

We Włoszech:

 
Samochód pancerny pułków rozpoznawczych – Staghound

Pododdziały specjalneEdytuj

Jednostki rozpoznawcze ludowego Wojska PolskiegoEdytuj

Bataliony rozpoznania ogólnowojskowegoEdytuj

 
Samochód pancerny BA-64
 
BRDM-2 – wóz rozpoznawczy br
 
BWP 1 – na wyposażeniu 2 kr

jednostki wojskowe dalekiego rozpoznaniaEdytuj

Jednostki rozpoznania radioelektronicznegoEdytuj

Jednostki lotniczeEdytuj

  • 7 Pułk Lotnictwa Bombowego-Rozpoznawczego – Powidz

Jednostki rozpoznawcze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Andrzej Wojtaszak: Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek. s. 174.