Jefunne (potomek Judy)

Jefunne – postać biblijna Starego Testamentu wspomniana w Liczb 13,6; 32,12; Jozuego 14,6; 14,14; 1 Kronik 4,15. Izraelita z pokolenia Judy należący do Kenizytów, ojciec Kaleba, jednego ze zwiadowców wysłanych do Ziemi Obiecanej przez Mojżesza i Kenaza, ojca Otniela. Inny sposób oddania imienia to Jefuni (Biblia gdańska) i Jephone (Biblia Jakuba Wujka).

Jefunne
Występowanie Księga Liczb
Księga Powtórzonego Prawa
1 Księga Kronik
Rodzina
Dzieci Kaleb, Kenaz