Jerzy Butrym z Żyrmunów

Jerzy (Jurga) Butrym z Żyrmunów herbu Topór (zm. po 1435 roku) – marszałek hospodarski (dworu Witolda) w latach 1428–1429.

Syn Jana.

BibliografiaEdytuj

  • Władysław Semkowicz, O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle 1413 r. w: Lithuano-Slavica Posnaniensia. Studia Historia, t. III, Poznań 1989, s. 69.
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy. Opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 202.