Jerzy Chodorowski (ur. 10 września 1920 w Krakowie, zm. 23 września 2011[1] we Wrocławiu) – polski doktor praw, docent w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu publikacji z dziedziny prawa i ekonomii.

Jerzy Chodorowski
Data i miejsce urodzenia

10 września 1920
Kraków

Data i miejsce śmierci

23 września 2011
Wrocław

doktor habilitowany nauk ekonomicznych
Alma Mater

Uniwersytet Lwowski

Habilitacja

25 listopada 1974

Uczelnia

Instytut Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla
Uniwersytet Wrocławski

Życiorys edytuj

 
Grób Jerzego Chodorowskiego i jego matki na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu

W 1938 zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Rohatynie i rozpoczął we Lwowie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza, które ukończył w 1944. Od 1938 filister PK!A Cresovia Leopoliensis. W czasie okupacji działał w wydziale propagandy AK okręgu lwowskiego, był laborantem w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla, aż do 1959 współpracownik doktora Henryka Mosinga w lwowskim Instytucie Sanitarno-Bakteriologicznym. W grudniu 1959 w ramach repatriacji wyjechał ze Lwowa do Wrocławia w ostatnim transporcie Polaków. 20 marca 1960 zwrócił się z prośbą o przyjęcie do pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 22 marca 1960 dr Tomasz Afeltowicz wystąpił z pismem o przyznanie Chodorowskiemu stanowiska bibliotekarza w Katedrze Ekonomii Politycznej w związku z wcześniejszym zwolnieniem etatu. Reaktywator i opiekun korporacji akademickiej Cresovia Leopoliensis. 1 marca 1966 został mianowany adiunktem w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego, a 1 października 1969 w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 1 października 1973 został przeniesiony na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomii Politycznej UWr. 25 listopada 1974 zatwierdzono Jerzemu Chodorowskiemu stopień doktora habilitowanego z ekonomii na podstawie pracy Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru Grossraumwirtschaft 1800–1945[2][3]. Na emeryturę przeszedł 1 października 1990, został pochowany na Cmentarzu Osobowickim.

Bibliografia edytuj

 • Czy zmierzch państwa narodowego? Poznań 1996, Seria Nowy Porządek Świata.
 • Rodowód ideowy Unii Europejskiej, Krzeszowice 2005
 • Richard Coudenhove-Kalergi i jego doktryna zjednoczenia Europy Poznań 1999
 • Kto kogo prowadzi? Poznań 2003
 • Postulaty operacyjności i operatywności definicji pojęć ekonomicznych Acta Universitatis Wratislaviensis 1967, nr 63, Prawo t. 18, s. 167–178.
 • Spory w łonie Europejskich Wspólnot Gospodarczych przed ich Trybunałem Sprawiedliwości' (1954–1965), „Przegląd Zachodni” 1967, R. 23, nr 6, s. 255–291.
 • Kto był twórcą nauki ekonomii? Acta Universitatis Wratislaviensis 1980, Nr 485, Przegląd Prawa I Administracji, t. 13, s. 185–203.
 • Wybór tekstów źródłowych z dziejów sądownictwa polskiego do 1795 roku, Wrocław 1980.
 • Osoba ludzka w doktrynie i praktyce europejskich wspólnot gospodarczych, Poznań, 1990, Prace Instytutu Zachodniego nr 55.
 • Przynęty i pułapki w europejskich traktatach integracyjnych, Rzeszów 2001, Biblioteka Dextry”, t. 3.
 • Adam Smith (1723–1790), Życie i dzieło autora „Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”, Wrocław 2002, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2418.

Przypisy edytuj

 1. Zmarł doc. Jerzy Chodorowski. Gazeta Wyborcza, 2011-09-30. [dostęp 2011-09-30].
 2. Doc. dr hab. Jerzy Chodorowski (1920–2011) na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. Bożena Górna, Maria Pidłypczak-Majerowicz -Jerzy Chodorowski – człowiek, bibliotekarz, naukowiec,Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia, tom 7: Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa, Wrocław 2008 s.69-86 ISBN 978-83-85417-30-9. [dostęp 2014-01-30]