Otwórz menu główne

Jerzy Chumiński (ur. 27 lutego 1934 w Bochni, zm. 19 marca 2001 w Tarnowie) – polski społecznik i działacz kulturalny.

Przyszedł na świat w rodzinie Stefana Chumińskiego, urzędnika bankowego, oraz Stanisławy z Wełnów - nauczycielki. Jego bratem ciotecznym był Tadeusz Litawiński[1].

W 1956 roku ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując tytuł magistra matematyki. Pomiędzy 1956 a 1986 roku pracował jako nauczyciel matematyki w liceach ogólnokształcących w Krakowie oraz Tarnowie[2]. W czasie swojej pracy zawodowej pełnił m. in. funkcję wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie[3].

W 1986 roku przeszedł na emeryturę i poświęcił się pracy społecznej na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Małopolski. W 1992 roku założył czasopismo kulturalno-historyczne Zeszyty Wojnickie, którego do śmierci był redaktorem naczelnym (ukazało się ponad 100 numerów). W 1993 roku został współtwórcą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, pełniąc funkcję przewodniczącego stowarzyszenia od momentu jego powstania aż do śmierci. Był inicjatorem licznych działań zmierzających do zachowania dziedzictwa historycznego Małopolski, w szczególności zaś Wojnicza i okolic. Dzięki jego działaniom powstał m. in. Pomnik Lotników Alianckich w Dębinie Zakrzowskiej[4]. W uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 roku określono go mianem wielkiego społecznika i człowieka o niezliczonych pasjach[5].

Opublikował (głównie na łamach Zeszytów Wojnickich) kilkadziesiąt artykułów poświęconych dziedzictwu Małopolski. Wraz z Józefem Szymańskim opracował i wydał sześć tomów wojnickich ksiąg cechowych. Był także inicjatorem bezprecedensowego wydawnictwa źródłowego Biblioteczki Historycznej Wojnicza, w ramach której wydano drukiem m. in. wszystkie zachowane wojnickie księgi miejskie[6].

Za swoją działalność został odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”[7]. W 2016 roku fragmentowi drogi wojewódzkiej numer 975 (wschodniej obwodnicy Wojnicza) zostało nadane imię Jerzego Chumińskiego[8].

PrzypisyEdytuj

  1. Mariusz Lesław Krogulski: Rodowody Mieszczan Wojnickich t. I. Wojnicz: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2006, s. 87–93. ISBN 83-88332-26-0.
  2. Elżbieta Ciborska: Leksykon Polskiego Dziennikarstwa. Dom Wydawniczy Elipsa, 200, s. 90. ISBN 83-7151-330-5.
  3. Zeszyty Wojnickie. . I/2001 (numer specjalny poświęcony J. Chumińskiemu), s. 5–6. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. 
  4. Józef Szymański. Wspomnienie o Jerzym Chumińskim. „Zeszyty Wojnickie”. 1/2001. s. 19–20. ISSN 1232-4310. 
  5. Uchwała nr 1666/15 Zarządu Województwa Małopolskiego. [dostęp 2019-07-04].
  6. Wojnickie księgi cechowe. T. I. – VI. Wojnicz: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 1998-2002, seria: Wojnickie księgi cechowe. T. I. – VI.
  7. Elżbieta Ciborska: Leksykon Polskiego Dziennikarstwa. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2000, s. 90.
  8. Informacja z Sesji Rady Miasta i Gminy Wojnicz. [dostęp 2019-07-04].