Jerzy Ciecieląg

polski historyk

Jerzy Janusz Ciecieląg (ur. 28 września 1971 w Staszowie) - historyk, adiunkt w Katedrze Historii Starożytnej w Instytucie Historii Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Badacz historii narodu żydowskiego w okresie hellenistycznym i rzymskim. Jest wykładowcą w katedrze Historii Starożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Jerzy Ciecieląg
Data i miejsce urodzenia 28 września 1971
Staszów
Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Alma Mater Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Doktorat 1999
Habilitacja 2014
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PublikacjeEdytuj

 1. The First and the Second Jewish Wars in the Light of Numismatic Sources, "The Qumran Chronicle" 5, No. 2 (October 1995), s. 88 (Abstract).
 2. Skarby monet z tzw. osiedli esseńskich nad Morzem Martwym, "Filomata" nr 435-436, 1996, s. 182 - 191.
 3. Monety z tzw. osiedli esseńskich nad Morzem Martwym - próba przedstawienia aktualnego stanu badań, w: Studia Classica et Byzantina Alexandro Krawczuk Oblata, red. M. Salamon i Z.J. Kapera, Kraków 1996, s. 87 - 98.
 4. Some Remarks on the Coinage of Herod Philip, "Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne", t. II, Kraków 1996, s. 66 - 83.
 5. Coins from the So-Called Essene Settlements on the Dead Sea Shores, w: Mogilany 1995. Papers on the Dead Sea Scrolls offered in memory of Aleksy Klawek, ed. by Zdzisław J. Kapera, Kraków 1998, s. 101 - 115.
 6. "Ohyda spustoszenia", a problem wizyt Antiocha IV Epifanesa w Jerozolimie. Przyczynek do dziejów prześladowań Żydów przez Seleucydów, w: Amicorum Dona. Studia classica et orientalia Stephano Skowronek ab amicis, collegis, discipulis oblata, pod red. F. Kiryka, M. Wilczyńskiego i J. Ciecieląga, Kraków 1998, s. 55 - 61.
 7. Monety z powstania Bar Kochby, "Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Krakowie", Z. 193, Prace Historyczne XIX, Kraków 1998, s. 17 - 28.
 8. [Rec.] Stanisław Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Kraków 1994, "Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Krakowie", Z. 193, Prace Historyczne XIX, Kraków 1998, s. 171 - 173.
 9. Amicorum Dona. Studia classica et orientalia Stephano Skowronek ab amicis, collegis, discipulis oblata, pod red. F. Kiryka, M. Wilczyńskiego i J. Ciecieląga, Kraków 1998.
 10. Coins from the So-Called Essene Settlements on the Dead Sea and Chronology of Archaeological Strata at Qumran, "The Qumran Chronicle", Vol. 8, No. 1/2 (August 1998), s. 15 - 16 (Abstract).
 11. [Rec.] Józef Wolski, The Seleucids. The Decline and Fall of the Empire, Nakładem PAU/The Enigma Press, Kraków 1999, ss. 144, ilustr., mapa. ​ISBN 83-86956-55-0​/83-86110-36-8 (opr.), "Nowy Filomata" 2 (1999), s. 158 - 162.
 12. Coins of Aretas IV, King of Nabataeans (9 BC-AD 40), "Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne", t. III/IV, Kraków 1999, s. 103 #The Reign of Archelaus, Ethnarch of Judaea, "The Polish Journal of Biblical Research", Vol. 1, No. 1 (September 2000), s. 117 - 126.
 13. H. Pomykalski, J. Ciecieląg, W dobie rozbiorów, w: Proszowice. Zarys dziejów do 1939 r., pod red. F. Kiryka, Kraków 2000, s. 255 - 304.
 14. Palestyna w czasach Jezusa. Dzieje polityczne, Kraków 2000.
 15. Organizacja Judei jako prowincji rzymskiej, w: Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Mędali CM w 65 rocznicę urodzin, zebrał i opracował ks. Waldemar Chrostowski, Warszawa 2000, s. 81 - 91.
 16. Walka o sukcesję po śmierci Heroda Wielkiego, w: Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jerzego Chmiela w 65 rocznicę urodzin, zebrał i opracował ks. Waldemar Chrostowski, Warszawa 2000, s. 126 - 147.
 17. Salome, siostra Heroda Wielkiego - jej życie i działalność, "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis", Studia Historica I, Kraków 2001, s. 3 - 18.
 18. [Rec.] Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień, Historia Starożytna, Warszawa 1999, ss. 740, "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis", Studia Historica I, Kraków 2001, s. 277 - 279.
 19. "Polemus Quietus" i powstanie Bar Kochby, w: Studia Archaeologica. Liber Amicorum Ianussio A. Ostrowski ab amicis et discipulis oblatus, red. E. Papuci-Władyka, J. Śliwa, Kraków 2001, s. 67 - 73.
 20. Poncjusz Piłat, prefekt Judei, Kraków 2003.
 21. Jakub Sprawiedliwy, brat Pański jako postać historyczna, w: Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych, red. Z.J. Kapera, Kraków 2003, s. 9 – 37.
 22. Armia Judei jako symbol narodowy w okresie panowania dynastii Hasmoneuszy (168/167 przed Chr.), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Historica 2, Kraków 2003, s. 3 – 26.
 23. Armia Judei w okresie dominacji rzymskiej (63 p.n.e. – 70 n.e.) – symbol żydowskości czy obca siła?, „Studia Judaica” 6 (2003), nr 2 (12), s. 79 – 91.

Linki zewnętrzneEdytuj