Jerzy Giedygołd Kojlikinowicz

wojewoda wileński

Jerzy Giedygołd (Gedygołd) Kojlikinowicz herbu Leliwa (zm. po 9 czerwca 1435 roku) – członek rady hospodarskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1411-1431, wojewoda wileński w latach 1425-1432, namiestnik smoleński około 1424 roku, starosta podolski w latach 1411-1423, wojewoda kijowski przed 1 lutego 1411 roku, marszałek hospodarski w 1401 roku.

Brat Moniwida. Stronnik Świdrygiełły, po klęsce oszmiańskiej w niewoli Zygmunta Kiejstutowicza.

Bibliografia

edytuj
  • Lidia Korczak, Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku, Kraków 1998, s. 83.
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy. Opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 207.