Jerzy Stanisław Gołuchowski (ur. 1953[2]) – polski ekonomista, informatyk, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Kolegium Informatyki i Komunikacji, Instytutu Zarządzania Wiedzą i Komunikacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytutu Ekonometrii i Informatyki Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli Wydziału Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej[1].

Jerzy Gołuchowski
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1953
doktor habilitowany nauk ekonomicznych
Specjalność: informatyka ekonomiczna, zarządzanie, zarządzanie wiedzą[1]
Habilitacja 26 października 1998[1]
Profesura 14 listopada 2006[1]

ŻyciorysEdytuj

Obronił pracę doktorską, 26 października 1998 habilitował się na podstawie dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych[1]. 14 listopada 2006 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk ekonomicznych[1]. Objął funkcję profesora zwyczajnego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli na Wydziale Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej, Instytutu Ekonometrii i Informatyki Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, a także w Kolegium Informatyki i Komunikacji, Instytucie Zarządzania Wiedzą i Komunikacją na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach[1].

Piastuje stanowisko prezesa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, przewodniczącego kolegium w Kolegium Informatyki i Komunikacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i członka Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk[1].

Był kierownikiem w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i w Katedrze Informatyki, Matematyki i Statystyki na Wydziale Przedsiębiorczości i Informatyki Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, prorektorem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz dziekanem na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i prof. Jerzy Stanisław Gołuchowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2019-12-19].
  2. Autor: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego (Katowice) - Wspólny katalog bibliotek Konsorcjum Akademickiego - Prolib Integro, biblioteka.wse.krakow.pl [dostęp 2019-12-20].