Jerzy Jurjewicz Chodkiewicz

Jerzy Jurjewicz Chodkiewicz herbu własnego (zm. 26 października 1595 w m. Brzostowica) – krajczy litewski (1588), starosta generalny żmudzki (1590-1595), marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1594).

Jerzy Jurjewicz Chodkiewicz
Herb
Gryf z Mieczem
Rodzina

Chodkiewiczowie herbu własnego

Data urodzenia

ok. 1570

Data i miejsce śmierci

26 października 1595
Brzostowica

Ojciec

Jerzy Chodkiewicz

Matka

Zofia Olelkowicz Słucka

Żona

Zofia Radziwiłłówna

Dzieci

Mikołaj

Był synem Jerzego Chodkiewicza kasztelana trockiego (1566), krajczego litewskiego (1555 r.), stolnika litewskiego (1549), starosty bielskiego i jego żony Zofii z książąt Olelkowicz Słuckich. Jego dziadkiem był Aleksander Chodkiewicz (ur. 1457, zm. 28 maja 1549), koniuszy dworski (1502), marszałek hospodarski (1506), starosta puński, brzeski, knyszyński, wojewoda nowogródzki, dzierżawca wilkiejski, ostryński a babką księżna Wasylisa Hołowczyńska h. Łabędź (zm. 11 maja 1552 r.), c. Jarosława Hołowczyńskiego pochowana w Supraślu.

Jerzy miał siostrę Halszkę Chodkiewiczównę, którą poślubił Wacław Szemetkasztelan smoleński oraz brata Hieronima Chodkiewicza (1560-1617) – krajczego, starostę brzeskiego, kasztelana wileńskiego. Rodzina była wyznania prawosławnego.

Wychowany w prawosławiu, zapewne podczas nauki w kolegium jezuickim przeszedł na katolicyzm (podobnie uczynił jego brat), którego stał się gorliwym wyznawcą.

W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym[1].

W 1594 roku żoną Jerzego została księżna Zofia z Radziwiłłów, córka księcia Mikołaja Radziwiłła (wojewody nowogródzkiego) (1546-1589) i Zofii Heleny Hlebowicz Połońskiej, kalwinistka. Jezuita Jan Bobola (1557-1604) napisał na uroczystość weselną wiersz; Z powodu ślubu starosty żmudzkiego, Jerzego Chodkiewicza. W małżeństwie tym urodził się jeden syn Mikołaj zmarły w niemowlęctwie.

Zmarł nagle 26 października 1595 w m. Brzostowica w wieku dwudziestu kilku lat.

Pochowany został w cerkwi Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu.

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 238.