Jerzy Pośpiech

filolog polski

Jerzy Antoni Pośpiech (ur. 13 kwietnia 1933 w Mikołowie) – profesor filologii polskiej, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego.

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w rodzinie śląskiej z Mikołowa, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. W latach 1950-1955 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Był studentem prof. Stanisława Kolbuszewskiego. Pod jego kierunkiem napisał pracę magisterską o dramatopisarstwie Cypriana Kamila Norwida i doktorat na temat twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego[1].

Po studiach przeniósł się do Opola, gdzie pracował jako asystent w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i równocześnie w Katedrze Literatury Polskiej (lata 1955-1964). W 1968 r. objął stanowisko docenta i związał się z Pracownią Literatury Ludowej Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Od 1970 r. był członkiem redakcji Kwartalnika Opolskiego, a od 1983 r. jego redaktorem naczelnym. W 1990 r. został prezesem Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Przez wiele lat pełnił znaczące funkcje na uczelni. Był pełnomocnikiem rektora ds. zatrudniania absolwentów. W latach 1975-1982 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego, następnie w latach 1982-1990 prorektorem WSP ds dydaktycznych. W 1987 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

W 1990 r został wybrany przez Kolegium Elektorów WSP na rektora WSP, pokonując nieznacznie prof. Barbarę Rzeszotarską[2]. Za jego kadencji - w 1994 roku - miało miejsce przekształcenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Uniwersytet Opolski. Znaczną rolę w tym przedsięwzięciu odegrał prof. Pośpiech, który decyzją ministra edukacji narodowej został powołany na funkcję pierwszego rektora tej uczelni[3]. W 2002 otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Korfantego nadaną przez Związek Górnośląski[4].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1989.
 • W ojczyźnie serce me zostało... w dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, wyd. UO, Opole 1998.
 • Joseph von Eichendorff – wybitny niemiecki poeta romantyczny z ziemi raciborskiej, wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 1999.
 • Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej (do 1939 roku), pod red. Jerzego Pośpiecha i Teresy Smolińskiej, wyd. UO i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 2002.
 • Z dziejów i dorobku polskiego i niemieckiego czasopiśmiennictwa na Śląsku, pod red. Władysława Hendzla i Jerzego Pośpiecha, wyd. UO i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,Opole 2006.

BibliografiaEdytuj

 • Prof. dr hab. Jerzy Antoni Pośpiech, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2009-01-07].
 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, tom III: M-R (pod redakcją Janusza Kapuścika, redaktor tomu Marek Halawa), Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2000, s. 559-560

PrzypisyEdytuj

 1. S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis, wyd. UO, Opole 2004, s. 173.
 2. Ibidem, s. 174.
 3. Ibidem, s. 211.
 4. Laureaci Nagrody im. Wojciecha Korfantego w l. 2001 - 2010, zg.org.pl [dostęp 2016-11-03].
Poprzednik
Stanisław Kochman
Rektor WSP w Opolu
19901994
Następca
UO