Otwórz menu główne

Jerzy Andrzej Sładek (ur. 7 lutego 1954 w Krakowie) – polski inżynier, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, specjalista w zakresie metrologii współrzędnościowej, metrologii w procesach wytwarzania, automatyzacji procesów oraz systemach zapewniania jakości[1]. W latach: 1993–1996 kierownik Samodzielnej Pracowni Zautomatyzowanych Systemów Zapewnienia Jakości, 1996–1997 kierownik Zakładu Metrologii i Kontrolii Technicznej, 1997–1998 z-ca dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, 2004–2013 kierownik Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (od 2010 działającego jako wzorcujące laboratorium akredytowane i samodzielna wydziałowa jednostka naukowo-dydaktyczna). Od roku 2016 jest dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Jerzy Andrzej Sładek
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 7 lutego 1954
Kraków
profesor nauk technicznych
Specjalność: metrologia współrzędnościowa, metrologia w procesach wytwarzania, automatyzacja procesów oraz systemy zapewniania jakości
Doktorat 1990
Politechnika Krakowska
Habilitacja 2002
Politechnika Krakowska
Profesura 2012
dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (2016–)

Założył i kierował dwoma innowacyjnymi spółkami z branży inżynieryjnej o specjalności metrologicznej: Bipropol Sp. z o.o. i Metronom Sp.z o.o. które osiągnęły istotny sukces rynkowy i zostały przejęte przez duże zagraniczne podmioty gospodarcze. Od 1996 Przewodniczy Radzie Nadzorczej Międzynarodowej Fundacji Promocji Zaawansowanych Technologii. Był jednym z pomysłodawców utworzenia Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w latach 1997–2003 był członkiem jej zarządu, wiceprezesem Centrum Zaawansowanych Technologii – Spółki Skarbu Państwa (obecnie – Krakowski Park Technologiczny) wprowadzając takich kluczowych inwestorów jak Motorola czy Comarch. Od 2015 członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

ŻyciorysEdytuj

Jest krakowianinem, absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego (1972 rok) Po studiach na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej rozpoczął pracę w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK (1977) i zainteresował się metrologią współrzędnościową, wtedy nową, nie rozwijaną jeszcze na polskich uczelniach specjalnością, dziś nauką, która znacznie przyczyniła się do rozwoju przemysłu Hi-tech i istotnej dla współczesnej inżynierii mechanicznej[2].

Opracował metodę macierzową jako metodę nowego podejścia do oceny dokładności systemów współrzędnościowych. Po raz pierwszy zastosował sztuczne sieci neutronowe do modelowania, oceny dokładności i pomiarów w metrologii współrzędnościowej. Specjalizuje się w zagadnieniach oceny dokładności systemów i pomiarów w tym stosowaniem wirtualnych systemów pomiarowych do zadania szacowania niepewności pomiarów. Interesuje się rozwojem mikro i nanometrologii współrzędnościowej[2].

Zorganizował Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Politechnice Krakowskiej[3] (akredytowane jako wzorcujące przez PCA nr akredytacji AP 132[4]) kieruje też związaną z LMW szkołą naukową metrologii współrzędnościowej. Stale współpracuje z wieloma uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi oraz laboratoriami krajowymi w Europie w tym z Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), TU Braunschweig w Niemczech oraz NTB Buchs Szwajcaria, w zakresie rozwoju metod kontroli dokładności pomiarów i wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych[2].

PublikacjeEdytuj

Jego dorobek publikacyjny, wdrożeniowy i badawczy, związany z metrologią współrzędnościową, obejmuje ponad 400 pozycji. W tym kilkadziesiąt licznie cytowanych artykułów w czasopismach indeksowanych w bazie JCR. Opublikował książkę – „Coordinate Metrology – Accuracy of Systems and Measurements”[5], ponadto książkę naukowa: „Dokładność pomiarów współrzędnościowych”[6]. Kierował 3 grantami europejskimi i 16 dużymi krajowymi projektami badawczymi. Jest promotorem 11 (2018) ukończonych przewodów doktorskich – wszystkich z zakresu metrologii współrzędnościowej. Był recenzentem kilkudziesięciu prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opinii nt. dorobku do tytułu profesora nauk technicznych. Członek komitetów naukowych wielu konferencji i kongresów krajowych i zagranicznych[1][2].

Pełnione funkcje z wyboruEdytuj

  • Członek – Polska Akademia Nauk Wydział IV Nauk Technicznych Komitet Budowy Maszyn[7].
  • Sekretarz naukowy KBN PAN w kadencji 2007–2016[2].

Działalność społecznaEdytuj

W młodości uprawiał sport – szermierkę, potem przez wiele lat był działaczem na rzecz tej dyscypliny, będąc przez 8 lat wiceprezesem Krakowskiego Klubu Szermierzy oraz przez 6 lat prezesem Małopolskiego Okręgowego Związku Szermierczego. Odznaczony Medalem 90-lecia Polskiego Związku Szermierczego[8].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Prof. dr hab. inż. Jerzy Andrzej Sładek w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI): http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=36162&_k=vnzcas [dostęp 2019-01-23].
  2. a b c d e Pracownicy Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej: http://lmw.pk.edu.pl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=478&lang=pl [dostęp 2019-01-23].
  3. Laboratorium metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej: http://www.lmw.pk.edu.pl/ [dostęp 2019-01-23].
  4. Akredytowane laboratorium wzorcujące: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20132,podmiot.html [dostęp 2019-01-23].
  5. Jerzy Sładek: Coordinate Metrology – Accuracy of Systems and Measurements, Springer Verlag GmbH-Berlin-Heidelberg 2016, ISSN 2195-9862, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-48465-4.
  6. Jerzy Sladek, Dokładność pomiarów współrzędnościowych, Wyd. Politechniki Krakowskiej 2011, ​ISBN 978-83-7242-643-7​.
  7. Członkowie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk: http://kbm.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=156&lang=pl [dostęp 2019-01-23].
  8. Archiwum „Naszej Politechniki” Politechniki Krakowskiej nr 35: https://mail.pk.edu.pl/~naszapol/archiwum/NR35/TEXT/17_18.htm [dostęp 2019-01-23].