Jerzy Wilhelm Hohenzollern

książę Prus i elektor Brandenburgii

Jerzy Wilhelm Hohenzollern (ur. 13 listopada 1595 w Cölln (obecnie Berlin), zm. 1 grudnia 1640 w Królewcu) – od 1620 r. władca państwa Brandenburgia-Prusy, jako elektor brandenburski i książę pruski.

Jerzy Wilhelm Hohenzollern
Ilustracja
elektor Brandenburgii
Okres

od 1620
do 1640

Poprzednik

Jan Zygmunt Hohenzollern

Następca

Fryderyk Wilhelm

Książę Prus
Okres

od 1620
do 1640

Poprzednik

Jan Zygmunt Hohenzollern

Następca

Fryderyk Wilhelm

Dane biograficzne
Dynastia

Hohenzollernowie

Data i miejsce urodzenia

13 listopada 1595
Berlin

Data i miejsce śmierci

1 grudnia 1640
Królewiec

Ojciec

Jan Zygmunt Hohenzollern

Matka

Anna Hohenzollern

Życiorys edytuj

Syn Jana Zygmunta brandenburskiego i Anny pruskiej. Faktyczne rządy objął jeszcze za życia ojca, który niezdolny do sprawowania władzy z powodu ciężkiej choroby, przekazał ją Jerzemu Wilhelmowi.

Nie był to władca wybitny, właściwie we wszystkim cechowała go przeciętność. Niezdolny do prowadzenia energicznej i dynamicznej polityki skazywał swoje państwo na podążanie wraz z nurtem wyznaczonym przez silniejsze państwa, głównie Szwecję, Austrię i Polskę. Pozbawiona armii i silnej pozycji w jakiejkolwiek gałęzi, Brandenburgia z Prusami księstwem Kleve i hrabstwem Mark była po prostu zmuszona wchodzić w konkretne konstelacje polityczne. Było to tym bardziej niekorzystne dla państwa brandenbursko-pruskiego, że jego rządy przypadały na okres wojny trzydziestoletniej, jej najcięższych lat i największego rozwoju działań zbrojnych. Ponadto Prusy Książęce, nolens volens, były zaangażowane w I i II wojnę polsko-szwedzką. W tych dwóch ostatnich Książę Prus zachował nieprzyjazną Polsce neutralność, mimo że zobowiązany był do udzielenia jej pomocy, zbliżając się jednocześnie niejednoznacznie do Szwecji. Ta chwiejna i niestała polityka nie tylko nie zażegnała, ale i przyczyniła się do jeszcze większej ruiny i spustoszenia Prus, będących głównym teatrem działań wojennych. Jego polityka, wobec silnej osobowości polskiego monarchy, przyczyniła się do przejęcia w 1635 namiestnictwa nad Prusami Książęcymi przez Polskę w osobie Jerzego Ossolińskiego, co groziło nawet inkorporacją tego terytorium do Rzeczypospolitej. Rozejm w Sztumskiej Wsi przywrócił mu jednak władzę. Przejście mniej więcej w tym okresie z obozu protestanckiego do katolickiego, sprzeczne z interesami Prus, Brandenburgii i rodu Hohenzollernów, przyczyniło się do jeszcze większego łupienia Marchii przez Szwedów podczas wojny trzydziestoletniej, jednak było niezbędne dla utrzymania polskiej protekcji w Prusach, a tym samym utrzymania władzy na tym terytorium przez Hohenzollernów.

Jednym z przypisywanych mu sukcesów był także wydany w 1620 roku kodeks pruskiego prawa Preußisches Landrecht, wzmacniający przede wszystkim pozycję monarchy wobec stanów Prus. Utrzymywał dobre stosunki ze szlachtą pruską, kierując ostrze swojej polityki głównie przeciw miastom. Niezaprzeczalnym sukcesem Jerzego Wilhelma było nakładanie nowych podatków bez zgody stanów pruskich i prowadzenie własnej, niezależnej polityki fiskalnej. Mimo wciąż znacznych wpływów polskich i kreowania się pruskich junkrów na polską szlachtę, mozolnie i powoli, ale względnie konsekwentnie Jerzy Wilhelm umacniał władzę suwerena na tym terytorium.

Hołd lenny z Prus Książęcych Jerzy Wilhelm złożył Zygmuntowi III Wazie we wrześniu 1621, a 21 marca 1633 jego posłowie złożyli homagium nowemu królowi Polski, Władysławowi IV. Ów drugi hołd, związany z elekcją w Polsce i Litwie nowego monarchy, był okazją do uzyskania przez Jerzego Wilhelma wielu ustępstw od Rzeczypospolitej na rzecz Prus, co mu się w dużej mierze udało. Pewnym osiągnięciem było już to, że nie musiał składać Władysławowi IV hołdu osobiście, lecz przez posłów; umocnił też wtedy swą władzę w Prusach, ograniczając możliwość interwencji Korony Polskiej w sprawy Prus oraz ograniczając możliwość odwoływania się od sądów książęcych do sądów królewskich, jako najwyższej instancji. Mimo że za rządów Władysława IV ustępstwa te były właściwie iluzoryczne i widniały tylko na papierze, to już następcy Jerzego Wilhelma mogli się na nie dowolnie powoływać i przestrzegać ich respektowania (uwidoczniło się to przy silnej osobowości Fryderyka Wilhelma).

Jeszcze jako następca Jana Zygmunta korespondował m.in. z księciem szczecińskim Filipem II. Ten ostatni prosił go w liście z 9 sierpnia 1617 o przesłanie wizerunków Jerzego Wilhelma i Elżbiety Charlotty, by mogły one zasilić tworzoną na zamku szczecińskim galerię portretów[1].

Prapradziadkowie

elektor Brandenburgii
Joachim II Hektor
(1505–1571)
∞1524
Magdalena Wettyn
(1507–1534)

książę Legnicki
Fryderyk II
(1480–1547)
∞1519
Zofia Hohenzollern
(1485–1537)

elektor Brandenburgii
Joachim I Nestor Hohenzollern
(1484–1535)
∞1502
Elżbieta Oldenburg
(1485–1555)

książę
Henryk II Welf
(1489–1568)
∞1515
Maria Wirtemberska
(1496–1541)

margrabia Ansbach i Bayreuth
Fryderyk Hohenzollern
(1460–1536)
∞1479
Zofia Jagiellonka
(1464–1512)

książę
Eryk I Welf
(1470–1540)
∞1523
Elżbieta Hohenzollern
(1510–1558)

książę Jülich-Cleves-Berg
Jan
(1490–1539)
∞1510
księżna Jülich-Berg
Maria
(1491–1543)

cesarz rzymski
Ferdynand I Habsburg
(1503–1564)
∞1521
Anna Jagiellonka
(1503–1547)

Pradziadkowie

elektor Brandenburgii
Jan Jerzy Hohenzollern
(1525–1598)
∞1545
Zofia Legnicka
(1525–1546)

margrabia Brandenburgii-Küstrin
Jan Hohenzollern
(1513–1571)
∞1537
Katarzyna Welf
(1518–1574)

książę Prus
Albrecht Hohenzollern
(1490–1568)
∞1550
Anna Maria Welf
(1532–1568)

książę Jülich-Cleves-Berg
Wilhelm
(1516–1592)
∞1546
Maria Habsburg
(1531–1581)

Dziadkowie

elektor Brandenburgii
Joachim Fryderyk Hohenzollern
(1546–1608)
∞1570
Katarzyna Hohenzollern
(1549–1602)

Albrecht Fryderyk Hohenzollern
(1553–1618)
∞1573
Maria Eleonora Kliwijska
(1550–1608)

Rodzice

elektor Brandenburgii
Jan Zygmunt Hohenzollern
(1572–1619)
∞1594
Anna Hohenzollern
(1576–1625)

Jerzy Wilhelm Hohenzollern (1595–1640), elektor Brandenburgii

Przypisy edytuj

  1. Roderich Schmidt, Bildnisse pommerscher Herzöge des 15. bis 17. Jahrhundert, [w:] Roderich Schmidt, Das historische Pommern. Personen – Orte – Ereignisse, Wien–Köln–Weimar 2009, s. 188, 191.

Bibliografia edytuj

  • Sebastian Haffner: Prusy bez legendy: Zarys dziejów. Warszawa: Oficyna Historii XIX i XX wieku, 1996. ISBN 83-905989-3-0.
  • Stanisław Salmonowicz: Prusy, Warszawa 1998