Otwórz menu główne

Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski (ur. 1939) – pracownik z tytułem profesora Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Prawa Rzymskiego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Członek korespondent Wydziału I Językoznawstwa i Historii Literatury Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Były zwierzchnik Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego w Polsce.