Jeziora powiatu szczycieńskiego

W zestawieniu ujęto większość jezior znajdujących się na terenie powiatu szczycieńskiego. Podziału dokonano według różnych kategorii. Należy zwrócić uwagę, że nie są to wszystkie jeziora powiatu szczycieńskiego – jezior małych (choć większych od 1 ha) jest jeszcze kilkadziesiąt. Jeziora te jednak często są nienazwane i z powodu swojego położenia (jeziora leśne) mają znikome znaczenie.

W artykule umieszczono też ważniejsze cieki wodne powiatu.

Ogólny podział hydrologicznyEdytuj

 
Narew

Podział według gminEdytuj

Spis według powierzchniEdytuj

Powyżej 100 ha

30 – 100 ha

18 – 30 ha

10 – 17 ha

5 – 10 ha

Poniżej 5 ha

Połączenia między jeziorami i rzekamiEdytuj

Połączenia między jeziorami i ciekami wodnymi przedstawiono od dołu do góry i od prawej do lewej, tak że główne rzeki są w lewych górnych narożnikach, a najdalej oddalone jeziora w prawych dolnych. W nawiasach przedstawiono zbiorniki i cieki poza powiatem, a kursywą rzeki i strugi.

WisłaNarewEdytuj

 
Narew
 
Omulew

PregołaŁynaEdytuj

Podział wędkarskiEdytuj