Jezioro Orawskie

zbiornik retencyjny (Kraj żyliński, Słowacja)

Jezioro Orawskie[1], Zbiornik Orawski[1] (słow. Vodná nádrž Orava) – zbiornik zaporowy znajdujący się na Orawie w północnej Słowacji[2]. Jest to największy powierzchniowo i drugi co do objętości sztuczny zbiornik wodny Słowacji. Jezioro leży w regionie geograficznym Kotliny Orawskiej, u zbiegu rzek Czarnej i Białej Orawy. Uchodzą do niego także potoki: Półgórzanka, Jeleśnia, Chyżny oraz wiele pomniejszych. Kilka kilometrów na południe towarzyszy mu mały zbiornik wyrównawczy Tvrdošin.

Jezioro Orawskie
Ilustracja
Położenie
Państwo  Słowacja
Lokalizacja Orawa
Miejscowości nadbrzeżne Namiestów, Trzciana
Wysokość lustra średnia 601 m n.p.m.
Morfometria
Powierzchnia 35 km²
Głębokość
• średnia
• maksymalna

15 m
38 m
Objętość 0,35 km³
Hydrologia
Rzeki zasilające Biała Orawa, Czarna Orawa
Rzeki wypływające Orawa
Położenie na mapie Beskidu Żywieckiego, Małego i Makowskiego
Mapa Beskidu Żywieckiego, Małego i Makowskiego z zaznaczoną granicą Polski, na dole znajduje się owalna plamka nieco zaostrzona i wystająca na lewo w swoim dolnym rogu z opisem „Jezioro Orawskie”
Ziemia49°23′38,38″N 19°33′27,81″E/49,393994 19,557725

Dzieje budowyEdytuj

Budowa geologiczna dorzecza górnej Orawy (flisz karpacki z warstwami nieprzepuszczalnych łupków, słabo akumulujący wodę[3]) wpływa na przyspieszony spływ wód z gór do dolin i w konsekwencji – na katastrofalne wezbrania Orawy i Wagu po każdych intensywniejszych opadach. Pomysły budowy tamy i zbiornika na Orawie, które miałyby temu zapobiec, datują się od XVIII w. Pierwszy model drewnianej zapory z 1730 r. zachował się do dziś i jest przechowywany w muzeum na Zamku Orawskim[4]. Pierwszy projekt budowy zapory betonowej, na terenie dawnej wsi Ujście nad Orawą (obecnie zalana wodami zapory) powstał w 1870 r., nie został jednak zrealizowany, podobnie jak kilka następnych. Najśmielszy projekt, z 1918 r., zakładał, że maksymalny poziom lustra wody w zaporze wyniesie 613 m n.p.m. (dziś: 602,4 m n.p.m.).

Dopiero w 1937 r. Ministerstwo Robót Publicznych zdecydowało o budowie. Ostateczny projekt opracowała szwajcarska firma „Swissboring” w latach 1940–1941. Prace przy badaniach geologicznych w rejonie przyszłej tamy rozpoczęto 24 lipca 1941 r., a samą budowę zaczęto 11 października tegoż roku. Po pokonaniu szeregu trudności wynikających z budowy geologicznej i tektoniki terenu, 1 grudnia 1943 r. rozpoczęło się betonowanie muru zapory. Po przerwie pod koniec II wojny światowej, w latach 1945-1948 przeprowadzono nowe badania i na ich podstawie w latach 1949-1951 opracowano nowy projekt zapory. Prace budowlane szły wolno, wstrzymywane przez kolejne powodzie, które zatapiały już wykonane wykopy i maszyny. Napełnianie zbiornika rozpoczęto w 1954 r., a 2 maja 1953 r. uruchomiona została pierwsza turbina zainstalowanej w zaporze hydroelektrowni[4]. Ukończenie budowy miało miejsce w 1954 r.

Wpływ na okolicęEdytuj

Wodami zbiornika zostały zalane wsie: Hamry (słow. Oravské Hámre), Ławków (słow. Ľavkov), Osada, Słanica (słow. Slanica) i Ujście nad Orawą (dziś Ústie nad Priehradou – włączone do Trzciany), część wsi Bobrów (słow. Bobrov) oraz większa część (w tym zabytkowe centrum) Namiestowa. Ponad wodą pozostały dwa niewielkie wzniesienia, należące niegdyś do Słanicy – dziś wyspy: Slanický ostrov z kościołem pw. Podwyższenia Świętego Krzyża z XVIII w. oraz Vtáči ostrov. Po napełnieniu jeziora okazała się konieczna zmiana przebiegu granicy polsko-słowackiej, tak, by całe jezioro pozostało po stronie słowackiej[potrzebny przypis]. Obecnie granica na krótkim odcinku przebiega północnym brzegiem jeziora[potrzebny przypis]. Wyparowanie wody z jeziora przy temperaturze powietrza 30 °C wynosi 24 m³ dziennie.

ZnaczenieEdytuj

Jezioro Orawskie pełni głównie funkcję przeciwpowodziową i retencyjną, a także rekreacyjno-sportową: na jego brzegach znajduje się kilka ośrodków rekreacyjnych, camping, przystanie itp. Odpływ wody ze zbiornika służy również do napędzania dwóch turbin wodnych o łącznej mocy 21,75 MW. Hydroelektrownia ta produkuje rocznie średnio 31 GWh energii elektrycznej[5].

Przylegające do jeziora tereny stanowią ważną ostoję ptactwa, dla którego ustanowiono kilka obszarów chronionych: Obszary Natura 2000 Horná Orava, Jelešňa, Rašeliniská Oravskej kotliny, Zimník, Oravská vodná nádrž.

 
Widok na Jezioro Orawskie z Babiej Góry

PrzypisyEdytuj

  1. a b Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju: Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 11. Europa, Część I. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2009, s. 205.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. Kollár Daniel: Biela Orava – príroda, w: „Krásy Slovenska” R. LXXXVII, nr 1-2/2010, s. 12;
  4. a b Vlado Medzihradský: Orava. Turistický sprievodca. Bratislava: Šport, Slovenské telovýchovné vydavateľstvo, 1982.
  5. Vodná elektráreň Orava | Slovenské elektrárne, www.seas.sk [dostęp 2019-05-25] (słow.).