Johannes-Passion

G.F. Händel obraz Balthasara Dennera

Johannes-Passion (Pasja według Św. Jana) – religijna kompozycja, napisana do tekstu Christiana Heinricha Postela. Została wykonana w Wielki Piątek 1704 w Hamburgu. Ustalenie jej autorstwa jest problematyczne i obecnie trwa nad tym dyskusja (część badaczy uznaje kompozycje za dzieło Händla). Pasja została poddana miażdżącej krytyce przez Johanna Matthesona w piśmie muzycznym Critica Musica w 1725 roku oraz w Volkommener Kappelmeister w 1740 roku. Pasja ta była wzorem dla Pasji według św. Jana autorstwa Johanna Sebastiana Bacha.

Część muzykologów zakwestionowała autorstwo Händla, podając innych kompozytorów (Georg Böhm, Reinhard Keiser[1], Georg Caspar Schumann, Johann Mattheson, P. Wockenfuss). Do badaczy, którzy kwestionują autorstwo Händla, zaliczają się Christopher Hogwood oraz John Roberts. Roberts uzasadnia swoje stwierdzenie, podając dwa argumenty: stylistyczną rozbieżność pomiędzy Pasją według Św. Jana a jedyną ocalałą hamburską operą Händla Almirą oraz brak zapożyczeń z Pasji w jego późniejszych utworach. Jednak inny badacz muzyki Händla, Rainer Kleinertz, w swoim artykule z 2003 roku stwierdził, że autorem Pasji jest Händel.

PrzypisyEdytuj

  1. Hogwood 2010, s. 82

LiteraturaEdytuj

  • Rainer Kleinertz Zur Frage der Autorschaft von Händels Johannespassion, Händel-Jahrbuch 2003, Halle, 341-376
  • John H. Roberts Placing “Handel’s St. John Passion”, Händel-Jahrbuch 2005, Halle, 153-177
  • Ernest Zavarsky Bach, PWM, Kraków 1985
  • Christopher Hogwood, Händel, Kraków 2010, 29-30