Jolanta Supińska

Jolanta Maria Supińska-Modzelewska[1] – polska specjalistka w zakresie polityki społecznej, profesor doktor habilitowana w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

ŻyciorysEdytuj

W 1966 ukończyła Wydział Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związana była głównie z Instytutem Polityki Społecznej warszawskiego Uniwersytetu. Była m.in. kierownikiem Zakładu Teorii i Metodologii Polityki Społecznej. Sprawowała funkcję redaktora naczelnego pisma Problemy Polityki Społecznej: Studia i Dyskusje[2]. 30 grudnia 2015 uzyskała tytuł profesora nauk społecznych[1].

Do głównych obszarów jej zainteresowania należą: dyskurs o związkach między polityką społeczną i gospodarczą, mieszkalnictwo, ochrona konsumentów, funkcje podatków, planowane rodzicielstwo, pluralizm światopoglądowy, wielokulturowość, relacje na linii swoi – obcy, ruchy ekologiczne[3], sprawiedliwość reprodukcyjna i prawa seksualne[2]. Piastowała m.in. funkcję członka prezydium w Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk[1]. Przewodniczyła Radzie Społecznej przy wiceprezes Rady Ministrów, Izabeli Jarudze-Nowackiej. Była też członkiem Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku ds. Równego Statusu oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych przy ministrze pracy[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c prof. Jolanta Maria Supińska-Modzelewska w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
  2. a b c biogram w: red. Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki, Portrety w polityce społecznej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa, 2019, s. 256, ​ISBN 978-83-8017-278-4
  3. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, prof. dr hab. Jolanta Supińska