Jon amonowy

kation

Jon amonowy, jon amoniowykation powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku. Występuje w solach amonowych. Ma kształt tetraedru.

Jon amonowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny NH+4
Masa molowa 18,038 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 14798-03-9
PubChem 223
Podobne związki
Podobne związki jon fosfonowy

Jon amonowy powstaje w roztworze wodnym amoniaku:

NH3 + H2O → NH4+ + OH.

Jon amonowy wykazuje podobne właściwości do jonów litowców (w szczególności do jonu K+). Podobieństwo jest na tyle duże, że nawet udaje się otrzymać amalgamat amonowy. Tworzy się on podczas elektrolizy soli amonowych z użyciem katody rtęciowej, jak również w wyniku działania amalgamatem sodu na ich stężone roztwory.

Jony amonowe można wykrywać i oznaczać za pomocą odczynnika Nesslera.

Zobacz teżEdytuj


BibliografiaEdytuj