Jon amonowy, jon amoniowykation powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku. Występuje w solach amonowych. Ma kształt tetraedru.

Jon amonowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

NH+
4

Masa molowa

18,038 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

14798-03-9

PubChem

223

Podobne związki
Podobne związki

jon fosfoniowy

Jon amonowy powstaje w roztworze wodnym amoniaku:

NH
3
+ H
2
O → NH+
4
+ OH

Jon amonowy wykazuje podobne właściwości do jonów litowców (w szczególności do jonu K+
). Podobieństwo jest na tyle duże, że nawet udaje się otrzymać amalgamat amonowy. Tworzy się on podczas elektrolizy soli amonowych z użyciem katody rtęciowej, jak również w wyniku działania amalgamatem sodu na ich stężone roztwory.

Jony amonowe można wykrywać i oznaczać za pomocą odczynnika Nesslera.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj