Jon obojnaczy

każdy związek chemiczny, w którym występują fragmenty o ładunku dodatnim i ujemnym, jednak cząsteczka związku jest elektrycznie obojętna

Jon obojnaczy, amfijon, zwitterjon, jon dwubiegunowy, związek dipolarny – cząsteczka zawierająca równą liczbę grup zjonizowanych o przeciwnych ładunkach, w związku z czym sama nie jest naładowana dodatnio ani ujemnie.

Wzór aminokwasu przedstawiony w postaci niezjonizowanej (1) oraz jako jon obojnaczy (2)
Równowaga między formą niezjonizowaną a dipolarną kwasu sulfaminowego

Przykładami związków mogących przechodzić w stan jonów obojnaczych są aminokwasy, między innymi glicyna i alanina.

Zobacz teżEdytuj