Jonasz (Miroszniczenko)

Jonasz, imię świeckie Iwan Miroszniczenko (ur. 1802, zm. 9 stycznia?/22 stycznia 1902 w Kijowie) – święty mnich prawosławny, twórca monasteru Trójcy Świętej i św. Jonasza w Kijowie.

Jonasz
Iwan Miroszniczenko
archimandryta
Ilustracja
Kraj działania

Imperium Rosyjskie

Data urodzenia

1802

Data i miejsce śmierci

22 stycznia 1902
Kijów

Miejsce pochówku

Cmentarz Zwierzyniecki w Kijowie, Monaster Trójcy Świętej i św. Jonasza w Kijowie

Przełożony monasteru Trójcy Świętej w Kijowie
Okres sprawowania

1866–1899

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia kijowska

Śluby zakonne

1843

Diakonat

1845

Prezbiterat

1858

Życiorys

edytuj

Pochodził z ubogiej rodziny mieszczańskiej Pawła i Piełagiei Miroszniczenko. Od dzieciństwa regularnie odwiedzał monastery, przez osiem lat był posłusznikiem i uczniem duchowym Serafina z Sarowa. Następnie na jego polecenie udał się do Pustelni Białobrzeskiej w Briańsku, gdzie w 1836 został posłusznikiem, w 1843 został postrzyżony na mnicha z imieniem Jonasz, a w 1845 – wyświęcony na hierodiakona. Według prawosławnej tradycji dostąpił widzenia, po którym nabrał przekonania, że jego misją jest założenie nowego monasteru nad Dnieprem. W 1851 uzyskał od metropolity kijowskiego Filareta zgodę na zamieszkanie w monasterze św. Mikołaja w Kijowie, tam też w 1858 wyświęcono go na hieromnicha. W 1860, będąc już znanym w mieście i szanowanym mnichem, do którego zwracano się z prośbami o rady i pouczenia duchowe, został przeniesiony do Monasteru Wydubickiego[1].

W 1861 Jonasz założył pustelnię na kijowskiej Górze Zwierzynieckiej, następnie żył tam z dwoma innymi mnichami[2]. Dzięki darom przekazanym na jego rzecz przez Jekatierinę Wasilczikową, małżonkę generał-gubernatora kijowskiego Iłłariona Wasilczikowa, mógł założyć w tym miejscu nowy monaster Trójcy Świętej[2]. W 1872 Jonasz otrzymał godność ihumena. W 1886 powierzono mu równolegle godność przełożonego Monasteru Międzygórskiego, gdzie miał restytuować męską wspólnotę zakonną. Otrzymał także godność archimandryty. W 1899 metropolita kijowski Joannicjusz zwolnił go z dotychczasowych funkcji z uwagi na podeszły wiek i zły stan zdrowia[1]. Przed śmiercią Jonasz złożył śluby mnisze wielkiej schimy, przyjmując imię Piotr[1].

W 1995 został kanonizowany[3]. Należy do Soboru Świętych Kijowskich[4].

Przypisy

edytuj
  1. a b c † Свято-Троицкий Ионинский монастырь [online], iona.kiev.ua [dostęp 2016-08-04].
  2. a b † Свято-Троицкий Ионинский монастырь [online], iona.kiev.ua [dostęp 2016-08-04].
  3. † Свято-Троицкий Ионинский монастырь [online], iona.kiev.ua [dostęp 2016-08-04].
  4. Собор Киевских святых [online], Патриархия.ru [dostęp 2016-08-04].