Joseph T. Salerno jest przedstawicielem austriackiej szkoły ekonomicznej.

Salerno jest autorem prac w następujących działach ekonomii: