Otwórz menu główne

Judyta Rodzińska-Nowak

Judyta Rodzińska-Nowak (ur. 1970 r. w Krakowie) – polska archeolog, specjalizująca się w archeologii okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim[1]. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wybrana na kadencję 2016-2020[2].

Judyta Rodzińska-Nowak
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 1970
Kraków
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: archeologia powszechna, okres wpływów rzymskich
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński
Doktorat 11 stycznia 2002 – archeologia
Uniwersytet Jagielloński
Habilitacja 15 marca 2013 – archeologia
Uniwersytet Jagielloński
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet Jagielloński
Okres zatrudn. od 1995

ŻyciorysEdytuj

Urodziła się w 1970 r. w Krakowie. Córka malarza Stanisława Rodzińskiego i siostra historyk sztuki Teresy Rodzińskiej-Chorąży. Jest absolwentką archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, którą ukończyła w 1995 roku. Od tego czasu zatrudniona w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza Instytutu Archeologii UJ. Uczennica prof. Kazimierza Godłowskiego. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Piotra Kaczanowskiego pt. Ceramika z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich z osady kultury przeworskiej w Jakuszowicach, stan.2, gm. Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie obroniła w roku 2002[3]. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskała w 2013 roku na podstawie rozprawy nt. Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej[4]. W roku 2016 została wybrana na stanowisko prodziekana ds. studenckich Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego[2].

Dorobek naukowyEdytuj

Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia w zakresie przemian osadnictwa i gospodarki w okresie przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum, ze szczególnym naciskiem położonym na kulturę przeworską. Ponadto interesuje się chronologią i zróżnicowaniem lokalnym wytwórczości ceramicznej ludności kultury przeworskiej. Wieloletni uczestnik badań wielokulturowej osady w Jakuszowicach. Brała aktywny udział w rozpoznaniu osadnictwa z okresu rzymskiego w dorzeczu górnego Sanu (badania na stanowiskach w Pakoszówce, Prusieku). Odpowiadała jako główny wykonawca za opracowanie i publikację materiałów z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie w ramach serii "Monumenta Archaeologica Barbarica". Następnie podjęła pracę nad opracowaniem materiałów z cmentarzyska kultury przeworskiej w Żabieńcu (województwo śląskie) i materiałów zabytkowych pochodzących z terenu górnego dorzecza Sanu[5].

Do jej najważniejszych publikacji należą[6]:

 • Cmentarzysko w Prusieku, gm. Sanok, woj. podkarpackie, stan 25. Uwagi o przenikaniu ludności kultury przeworskiej w strefę Karpat polskich we wczesnym okresie rzymskim, Acta Archaeologica Carpathica, t. XL, 2005, 115-128 (współautor).
 • Jakuszowice, stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i póŹnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Archeologiczne 61, Kraków 2006.
 • Prusiek, pow. sanocki, stan. 25. Pierwsze cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w polskich Karpatach, Wiadomości Archeologiczne t. LVIII, 2006, Odkrycia, 394-400 (współautor).
 • Opatów, Fpl. 1, Ein Gräberfeld der Przeworsk- Kultur  im nordwestlichen Kleinpolen, Monumenta Archaeologica Barbarica, Tomus XV/1 (Katalog), Tomus  XV/2 (Tafeln), Warszawa – Kraków  2011 (książka w dwóch tomach – współautor).
 • Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Kraków 2012.

PrzypisyEdytuj

 1. Profil Judyty Rodzińskiej-Nowak w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 29.05.2016]
 2. a b Wybory władz WH UJ na kadencję 2016-2020 [on-line] [dostęp: 29.05.2016]
 3. Dane dotyczące doktoratu w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 29.05.2016]
 4. Dane dotyczące habilitacji w bazie "Nauka Polska" [on-line] [dostęp: 29.05.2016]
 5. Biogram Judyty Rodzińskiej-Nowak na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [on-line] [dostęp: 29.05.2016]
 6. Dane na podstawie Biblioteki Narodowej w Warszawie, stan na maj 2016 roku

Linki zewnętrzneEdytuj