Juliusz Willaume (ur. 15 lutego 1904 w Zabłotowie, zm. 27 czerwca 1980 w Lublinie) – polski historyk XIX wieku, badacz historii historiografii i działacz polityczny związany z Poznaniem, Łodzią i Lublinem.

ŻyciorysEdytuj

Uczył się w szkołach w Brzeżanach i we Lwowie oraz w lwowskim gimnazjum realnym (1914–1920). Brał udział w obronie miasta przed wojskami ukraińskimi. Po ukończeniu Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 1922 studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim. W 1930 obronił doktorat (Amilkar Kosiński 1769-1833) na tymże Uniwersytecie, a w 1946 uzyskał habilitację, 1948 docent UŁ. Od 1953 do przejścia na emeryturę profesor UMCS. Od 1961 był profesorem zwyczajnym. W latach 1959-1970 kierownik katedry historii powszechnej nowożytnej.

W dwudziestoleciu międzywojennym pracował jako nauczyciel, w czasie II wojny światowej był zaangażowany w tajne nauczanie w Krasnymstawie i okolicach. Po 1945 pracował na Uniwersytecie Łódzkim, m.in. jako prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W Łodzi wstąpił do SD, zasiadając w jego Wojewódzkim Komitecie. Kierował Wydziałem Prasy i Propagandy WK SD.

W 1953 rozpoczął pracę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie był zatrudniony do 1974 (m.in. jako kierownik Katedry Historii Powszechnej Nowożytnej). W latach 1953–1980 był redaktorem naczelnym Sekcji F Annales UMCS[1]. Od 1957 zasiadał w Wojewódzkim Komitecie SD w Lublinie, będąc w latach 1963–1966 jego przewodniczącym, a także członkiem Centralnego Komitetu SD w Warszawie. W 1963 założył Uczelniany Komitet SD na UMCS, którego został przewodniczącym.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski[2] oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Jego córką jest historyk Małgorzata Willaume.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Generał Józef Wielhorski (1759-1817), Poznań: Księgarnia Uniwersytecka 1925.
 • Amilkar Kosiński 1769-1823, Poznań: "Ostoja" 1930.
 • Fryderyk August jako książę warszawski (1807-1815), Poznań 1939.
 • Legiony Dąbrowskiego: Europa w dobie wojen napoleońskich, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1960.
 • Wieś lubelska przed uwłaszczeniem, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1964.
 • Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818, Poznań 1969.
 • Kajetan Koźmian, Pamiętniki, t. 1-3, wstęp oraz koment. Juliusz Willaume; wstęp ed., ustalenie tekstu w oparciu o autogr. oraz komentarz filolog. Marian Kaczmarek i Kazimierz Pecold; przedm. Artur Kopacz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1972.
 • Epoka nowożytna w dziejopisarstwie polskim i powszechnym (wstęp: Wiesław Śladkowski), Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1979.

PrzypisyEdytuj

 1. Historia Sekcji F Annales UMCS
 2. "Kurier Polski", nr 144 z 3 lipca 1980, str. 2 (nekrolog)

BibliografiaEdytuj

 • Janusz Wrona, Zależni czy suwerenni?: Stronnictwo Demokratyczne w województwie lubelskim 1944-1975, Lublin 1998 (nota biograficzna na str. 322)
 • Stanisław Łoza, Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania, Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojskowej, Warszawa 1939, s. 342
 • Wybrane publikacje w Katalogu Biblioteki Narodowej