Königgrätzer Marsch

Königgrätzer Marsch (Armeemarsch II, 134 (Armeemarsch II, 195)) został skomponowany przez pruskiego muzyka wojskowego Johanna Gottfrieda Piefkego po zwycięstwie wojsk pruskich nad Austriakami pod miejscowością Königgrätz (Sadowa) 3 lipca 1866 roku. Zwycięstwo to dało Prusom dominującą pozycję w Związku Niemieckim i wreszcie również umożliwiło powstanie w 1871 roku Cesarstwa Niemieckiego.

Königgrätzer Marsch
Ilustracja
Utwór Johann Gottfried Piefke
Wydany 1866
Nagrywany 1866
Gatunek Marsz
Twórca Johann Gottfried Piefke

Pierwsze zapiski marszu Piefke tworzył już na polu bitwy. Sechs-Achtel-Marsch opisuje bitwę w dwóch motywach. Pierwszy traktuje o nierozstrzygającej walce pomiędzy pierwszym pruskim kontyngentem oraz Austriakami, drugi motyw opisuje decydujące wydarzenie – przybycie pruskich posiłków. Jako trio dla Königgrätzer Marsch Piefke wykorzystał Hohenfriedberger Marsch, chcąc przypomnieć o zwycięstwach Fryderyka II Pruskiego nad Austriakami. Piefke stworzył również Königgrätzer mit anderem Trio (Heeresmarsch IIIB, 67), lecz opracowanie to jest już obecnie właściwie nieznane.

Königgrätzer Marsch jest zaliczany do nasłynniejszych i najbardziej znanych niemieckich marszów oraz grany często podczas uroczystości (w przeciwieństwie do Austrii, gdzie z oczywistych względów można go słyszeć bardzo rzadko).