Kąt poziomykąt dwuścienny zawarty między dwiema płaszczyznami pionowymi przechodzącymi przez pomierzone w terenie kierunki. Kąt poziomy nie podlega bezpośredniemu pomiarowi w terenie. Pomiarem objęte są kierunki poziome (odczyty z koła poziomego instrumentu pomiarowego), których różnica daje wartość kąta poziomego. Wartość kąta podawana jest najczęściej w gradach lub stopniach.

Kierunki mogą być mierzone z użyciem teodolitów lub tachimetrów.

Nawigacja edytuj

Kąt poziomy między dwoma znakami nawigacyjnymi mierzy się za pomocą sekstantu.

Zmierzenie dwóch kątów poziomych (potrzebne są 3 znaki nawigacyjne) pozwala na określenie pozycji obserwowanej za pomocą protraktora lub doraźnego wykreślenia kątów na kalce technicznej.

Bibliografia edytuj

  • Franciszek Wróbel: Vademecum Nawigatora. Gdynia: Trademar, 2009. ISBN 83-915444-3-5.