Kąt trójścienny

Kąt trójścienny – część przestrzeni ograniczona przez powierzchnię będącą sumą mnogościową trzech niewspółpłaszczyznowych półprostych o wspólnym początku i kątów płaskich wyznaczonych przez każdą parę z tych półprostych. Zazwyczaj kąt trójścienny uzupełniany jest o jego brzeg.

Niewspółpłaszczyznowość półprostych gwarantuje, że kąt trójścienny nie jest półprzestrzenią ani kątem dwuściennym.

Własności wypukłego kąta trójściennegoEdytuj

  • Suma miar dwóch kątów płaskich jest większa od miary trzeciego kąta.
  • Suma miar kątów płaskich kąta trójściennego jest mniejsza niż  

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj