Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe – towarzystwo edukacyjne i organizacja pozarządowa, stowarzyszenie powstałe w grudniu 1995 w Kłodzku.

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
Państwo

 Polska

Siedziba

Kłodzko

Data założenia

1995

Rodzaj stowarzyszenia

stowarzyszenie

Zasięg

obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes

Jerzy Didyk

Członkowie

125

Nr KRS

0000092490

Data rejestracji

11 marca 2002

brak współrzędnych
Strona internetowa

Celem Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu[1].

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności, gdyż od 2004 ma także status organizacji pożytku publicznego.

Historia edytuj

KTO założono w grudniu 1995, a w styczniu 1996 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń. Wśród założycieli byli m.in. Janusz Laska, Mieczysław Kowalcze, Jerzy Didyk. Pierwsze walne zgromadzenie towarzystwa odbyło się w lutym 1996 i od tej pory KTO rozpoczęło działalność oświatową na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców ziemi kłodzkiej. W maju 1996 nastąpiło przejęcie Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku, początkowo KTO skupiło się wyłącznie na jej prowadzeniu[2].

W maju 1996 rozpoczęto realizację programu „Ziemia Kłodzka – Nasza Mała Ojczyzna”, dzięki dotacjom projektem objętych zostało kilka tysięcy uczniów z kilkudziesięciu szkół ziemi kłodzkiej. W ciągu kilkunastu lat istnienia stowarzyszenia zrealizowano kilkadziesiąt różnorodnych projektów, z których kilkanaście miało zasięg powiatowy, kilka dolnośląski i kilka szkolny[2].

KTO w latach 1996–2004 wydało 8 numerów Rocznika Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego[3], przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z życia organizacji, a w latach 2011–2014 15 numerów dwumiesięcznika „Kreator”. Pismo oświatowo-kulturalne Ziemi Kłodzkiej[4].

Przedmiot i formy działania KTO edytuj

Przedmiot działalności Stowarzyszenia

Działalność KTO prowadzona jest w następującym zakresie[5]:

 • prowadzenie nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,
 • wydawanie książek, broszur, folderów, map, czasopism i wydawnictw periodycznych, kalendarzy, plakatów, kart pocztowych,
 • składanie tekstu i obrazu.
Formy pracy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez[5]:

 • prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku, obejmującego szkoły społeczne: podstawową, gimnazjum i liceum,
 • działalność wydawniczą w zakresie wydawnictwa książek, broszur, folderów, map oraz wydawnictw periodycznych, wydawanie czasopism: „Rocznik KTO”, „Kreator”,
 • składanie tekstu i obrazów, nagrywanie płyt CD i kaset magnetofonowych,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz dla uczniów szkół wszystkich szczebli,
 • organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych i tematycznych,
 • organizowanie imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie inicjatyw i działań w zakresie medycyny szkolnej,
 • wspieranie inicjatyw przeciwdziałających patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.

Działalność wydawnicza edytuj

Osiągnięciami towarzystwa są liczne wydawnictwa dydaktyczne i popularne, wydane często przy współpracy z Wydawnictwem „Maria” z Nowej Rudy, w tym[6]:

Przypisy edytuj

 1. Statut Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego § 7.
 2. a b Informacja na stronie KTO. kto.superhost.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
 3. Informacja na stronie KTO: Rocznik Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego. kto.superhost.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
 4. Informacja na stronie KTO: „Kreator”.. kto.superhost.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
 5. a b Informacja na stronie KTO: Statut. kto.superhost.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-25)].
 6. Informacja na stronie KTO: Wydawnictwa. kto.superhost.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].

Bibliografia edytuj