Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe – towarzystwo edukacyjne i organizacja pozarządowa, stowarzyszenie powstałe w grudniu 1995 w Kłodzku.

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
Państwo  Polska
Siedziba Kłodzko
Data założenia 1995
Rodzaj stowarzyszenia stowarzyszenie
Zasięg obszar Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Jerzy Didyk
Członkowie 125
Nr KRS 0000092490
Data rejestracji 11 marca 2002
brak współrzędnych
Strona internetowa

Celem Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu[1].

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności, gdyż od 2004 ma także status organizacji pożytku publicznego.

HistoriaEdytuj

KTO założono w grudniu 1995, a w styczniu 1996 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń. Wśród założycieli byli m.in. Janusz Laska, Mieczysław Kowalcze, Jerzy Didyk. Pierwsze walne zgromadzenie towarzystwa odbyło się w lutym 1996 i od tej pory KTO rozpoczęło działalność oświatową na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców ziemi kłodzkiej. W maju 1996 nastąpiło przejęcie Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku, początkowo KTO skupiło się wyłącznie na jej prowadzeniu[2].

W maju 1996 rozpoczęto realizację programu „Ziemia Kłodzka – Nasza Mała Ojczyzna”, dzięki dotacjom projektem objętych zostało kilka tysięcy uczniów z kilkudziesięciu szkół ziemi kłodzkiej. W ciągu kilkunastu lat istnienia stowarzyszenia zrealizowano kilkadziesiąt różnorodnych projektów, z których kilkanaście miało zasięg powiatowy, kilka dolnośląski i kilka szkolny[2].

KTO w latach 1996–2004 wydało 8 numerów Rocznika Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego[3], przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z życia organizacji, a w latach 2011–2014 15 numerów dwumiesięcznika „Kreator”. Pismo oświatowo-kulturalne Ziemi Kłodzkiej[4].

Przedmiot i formy działania KTOEdytuj

Przedmiot działalności Stowarzyszenia

Działalność KTO prowadzona jest w następującym zakresie[5]:

 • prowadzenie nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,
 • wydawanie książek, broszur, folderów, map, czasopism i wydawnictw periodycznych, kalendarzy, plakatów, kart pocztowych,
 • składanie tekstu i obrazu.
Formy pracy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez[5]:

 • prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku, obejmującego szkoły społeczne: podstawową, gimnazjum i liceum,
 • działalność wydawniczą w zakresie wydawnictwa książek, broszur, folderów, map oraz wydawnictw periodycznych, wydawanie czasopism: „Rocznik KTO”, „Kreator”,
 • składanie tekstu i obrazów, nagrywanie płyt CD i kaset magnetofonowych,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz dla uczniów szkół wszystkich szczebli,
 • organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych i tematycznych,
 • organizowanie imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie inicjatyw i działań w zakresie medycyny szkolnej,
 • wspieranie inicjatyw przeciwdziałających patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.

Działalność wydawniczaEdytuj

Osiągnięciami towarzystwa są liczne wydawnictwa dydaktyczne i popularne, wydane często przy współpracy z Wydawnictwem „Maria” z Nowej Rudy, w tym[6]:

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj