Kłotno[1][2][3][4] (od połowy lat 1960. Kłótno[5][6]) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Kłotno
Gromada Kłótno
gromada
1954–1973
Państwo

 Polska

Województwo

bydgoskie

Powiat

włocławski

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Kłotno / Kłótno

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

4

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

23

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[7] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[8], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][9].

Gromadę Kłotno z siedzibą GRN w Kłotnie (w obecnym brzmieniu Kłótno) utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie włocławskim w woj. bydgoskim, na mocy uchwały nr 24/17 WRN w Bydgoszczy z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[10] Baruchowo, Kłotno, Kretki i Świątkowice ze zniesionej gminy Baruchowo w tymże powiecie[1]. Dla gromady ustalono 23 członków gromadzkiej rady narodowej[2].

1 stycznia 1958 do gromady Kłotno przyłączono obszar zniesionej gromady Goreń Duży[11], równocześnie włączonej do powiatu włocławskiego i woj. bydgoskiego z powiatu gostynińskiego w woj. warszawskim[12].

31 grudnia 1959 do gromady Kłotno przyłączono obszar zniesionej gromady Czarne w powiecie włocławskim w woj. bydgoskim[13] oraz wsie Cieślikowo, Lubaty i Skrzyneczki ze znoszonej gromady Lipianki w powiecie gostynińskim w woj. warszawskim[14].

31 grudnia 1961 do gromady Kłotno włączono wsie Kurowo, Babia Góra, Stawek, Zakrzewo i Zawada oraz miejscowości Kurowo Parcele, Kurowo Majątek i Zakrzewo Parcele ze zniesionej gromady Kurowo oraz wsie Boża Wola, Grodno i Grodno Parcele ze zniesionej gromady Więsławice w tymże powiecie[15].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[6]. 1 stycznia 1973 w powiecie włocławskim utworzono gminę Kłótno[16].

Przypisy

edytuj
 1. a b Uchwała Nr 24/17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu włocławskiego; w ramach Zarządzenia Nr 9 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z 18 listopada 1954 w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z 5 października 1954 dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 12, Poz. 63)
 2. a b Ogłoszenie uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włocławku z 1. X. 1954, ustalającej liczbę członków gromadzkich rad narodowych powiatu włocławskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 października 1954 r., Nr. 10, Poz. 51)
 3. a b c Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1960.
 5. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1965.
 6. a b Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 7. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 8. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 9. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 10. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 11. Dz.U. z 1958 r. nr 3, poz. 10
 12. Dz.U. z 1957 r. nr 59, poz. 304
 13. Uchwała Nr 24/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 2 września 1959 r. w sprawie utworzenia i zniesienia niektórych gromad w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 93)
 14. Dz.U. z 1959 r. nr 70, poz. 442
 15. Uchwała Nr 16/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w sprawie utworzenia i zniesienia niektórych gromad w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 1961 r., Nr. 13, Poz. 103)
 16. Uchwała Nr XVIII/88/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1972 r., Nr. 17, Poz. 200)