KParts – podsystem komponentów dla KDE; pojedynczy nazywany jest KPart. KParts są analogiczne do komponentów Bonobo w GNOME oraz kontrolek ActiveX w Component Object Model Microsoftu. Konsole jest dostępny jako KPart i jest używany jako część takich programów jak Konqueror czy Kate.

Przykłady użycia KParts:

  • Konqueror używa programu Okular do wyświetlania dokumentów
  • Konqueror używa Dragon Player do odtwarzania multimediów
  • Kontact osadza aplikacje KDE PIM
  • Kate i parę innych edytorów używa komponentu edytora
  • Parę aplikacji używa KPart Konsole do osadzania terminala
  • KoParts — rozszerzenie KOffice umożliwiające np. osadzanie np. wykresu programu KChart (będącego komponentem) wewnątrz dokumentu tekstowego programu KWord.