Kadź (naczynie)

rodzaj pojemnika

Kadź – duże, otwarte naczynie, dawniej wykonane zwykle z drewna, współcześnie także z metalu lub betonu. Wyrobem kadzi zajmował się bednarz.

Pełna kadź

Kadzie używane są do fermentacji i starzenia wina oraz w browarach do zacierania (kadź zacierna) i fermentowania piwa (kadź fermentacyjna), a także w garbarniach.

Obecnie, głównie z powodów higienicznych, kadzie są wykonywane ze stali nierdzewnej, miedzi, ceramiki lub innych łatwych do czyszczenia materiałów.