Kadzielnica Gozberta

Kadzielnica Gozbertaromański trybularz wykonany około 1100 roku, na terenie Nadrenii lub Lotaryngii, z uwzględnieniem Trewiru. Twórcą dzieła był najprawdopodobniej Gozbert (Gozbertus), który miał wykonać trybularz w oparciu o Schedula diversarum artium, (pol.) Zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, pióra Teofila Prezbitera. Obecnie kadzielnica prezentowana jest w skarbcu katedralnym w Trewirze (Nadrenia-Palatynat, Niemcy). Cenny przykład romańskiego rzemiosła artystycznego i średniowiecznej syntezy dwóch wątków ikonograficznych, wizji Świątyni Salomona oraz Niebiańskiego Jeruzalem.

Kadzielnica Gozberta
Ilustracja
Autor

Gozbert

Data powstania

ok. 1100

Medium

brąz pozłacany

Wymiary

21 cm

Miejsce przechowywania
Lokalizacja

Skarbiec katedralny w Trewirze

Wygląd edytuj

Kadzielnica Gozberta jest odlana z brązu, rzeźbiona i pozłacana. Ma wysokość 21,5 cm i szerokość 8,5 cm. Składa się z czary z pokrywą mieszczącej wewnątrz palenisko, pięciu łańcuszków ujętych w nasadkę z uchwytem. Czara wraz z pokrywą mają formę architektoniczną. Jest to zminiaturyzowana i stylizowana świątynia na planie centralnym zbliżonym do krzyża greckiego. Każdy bok zamknięty jest prostokątnie, na osi ma wybrzuszenie przypominające absydę ozdobione stylizowanymi ażurowymi arkadkami. Ścianki zdobią grawerowane motywy architektoniczne i inskrypcje, ponadto mają ażury w formie okienek o półkolistym zamknięciu. U dołu paleniska ażurowe ornamenty roślinne oraz figurki-atlanty postaci, których tożsamość poświadczają inskrypcje. Są to prorocy ze Starego Testamentu: Aaron, Mojżesz, Izajasz i Jeremiasz. Palenisko stoi na okrągłej podstawie, na której widnieje inskrypcja o treści: + HAEC · TV · QVESO · VIDENS · GOZBERTVS · SIT · PETE · VIVENS. W dolnej partii pokrywy formy architektoniczne powtarzają górną część paleniska. Powyżej znajduje się rozbudowane zwieńczenie, złożone z piętrzących się form: półkolistych konch, dwuspadowych daszków, ażurowych ścianek. Na daszkach figurki postaci ze Starego Testamentu, Abla z owcą, Abrahama trzymającego w rękach swojego syna Izaaka błogosławiącego Jakuba oraz Melchizedeka z chlebem i kielichem. U góry, w narożach cztery kopułki na ażurowych, arkadowych tamburach. Całość wieńczy wieżyczka, z tronującym królem Salomonem w otoczeniu czternastu lwów. Król Izraela został ukazany w pełni królewskiego majestatu, na jego skroniach spoczywa korona z motywami fleur-de-lis, w rękach dzierży berło i globus cruciger. Nasadka ma formę ażurowej kopułki z otworami na łańcuszki, na nim osadzony jest okrągły uchwyt. Nasadkę zdobią wizerunki apostołów, Piotra, Pawła, Jakuba Starszego i Jana oraz smoki w narożach. Na zwieńczeniu kopułki pełnoplastyczna figurka Chrystusa tronującego.

Analiza edytuj

Kadzielnica Gozberta zawiera bogaty program ikonograficzny, którego główną treścią jest historia Zbawienia, a dopełnieniem miał być unoszący się dym kadzidła symbolizujący nieśmiertelność i boski wymiar Chrystusa. Postaci proroków są aluzją do zapowiedzi Nowego Przymierza i zbawczej Ofiary Chrystusa, zapowiedzianej przez Abla, patriarchę Abrahama i kapłana Melchizedeka. Ten podnosi chleb i kielich z winem, w ten sposób zapowiada akt Eucharystii dokonany na Ostatniej Wieczerzy, tym samym Melchizedek zapowiada ofiarę Chrystusa jako Najwyższego Kapłana. Synteza Starego i Nowego Testamentu dotyczy także wymiaru królewskiego, królestwo Salomona zapowiada najwyższą władzę Chrystusa. Gozbert, domniemany twórca trybularza upamiętnił siebie w inskrypcji gdzie prosi widza o modlitwę za niego.

Swoją architektoniczną formą trewirska kadzielnica ma symbolizować wspomnianą w starotestamentowej Pierwszej Księdze Królewskiej Świątynię Jerozolimską oraz Niebiańską Jerozolimę, o której mówi kończąca Nowy Testament Apokalipsa św. Jana (Ap. 21, 9–21). Jest to nawiązanie o charakterze czysto ideowym. Od strony formalnej widoczne są różnice między opisami biblijnymi a formą kadzielnicy. Tego typu powiązanie symboliki z formą trybularzy upowszechnił Teofil Prezbiter w Trzeciej Księdze Schedula diversarum artium, gdzie autor odwołuje się głównie do tekstu Apokalipsy, jednakże w teoriach dość swobodnie odwołuje się do tego źródła, wprowadzając rozmaite elementy typowe dla ówczesnych kierunków artystycznych. W swoim traktacie o kadzielnicach Teofil polecał łączenie wątków staro i nowotestamentowych w celu wyeksponowania rozmaitych programów ikonograficznych.

Nie da się precyzyjnie określić pierwotnego miejsca dla którego kadzielnica została wykonana. W historii sztuki znana jest od 1846 roku, kiedy to została odnalezienia, w kościele w Buchholz k. Manderscheid, a następnie przekazana do trewirskiego skarbca katedralnego.

Bibliografia edytuj

  • Teofil Prezbiter, Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych Kraków 1998 (tłum. Stanisław Kobielus).
  • Marie Therese Gousset, Un aspect du symbolisme des encensoirs romans: La Jerusalem Celeste, Paris 1982
  • Stanisław Kobielus, Niebiańska Jerozolima. Od sacrum miejsca do sacrum modelu, Warszawa 1989
  • Stanisław Kobielus, Dzieło Sztuki - dzieło wiary, Ząbki 2002
  • Stanisław Kobielus, Romańska kadzielnica z Trzebnicy jako symbol utraconego i odzyskanego Raju [w:] "Śląskie studia Historyczno-Teologiczne" 25/26 (1992-93) s. 343-353
  • Anton Legner (hrsg.), Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Katalog zur Ausstellung des Schütgen-Museums, Köln 1973
  • Anton Legner (hrsg.), Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler in der Romanik in Köln. Katalog zur Ausstellung des Schütgen-Museums in der Joseph-Haubrich-Kunsthalle, Köln 1985
  • Anton Legner, Deutsche Kunst der Romanik, München 1982
  • Anton Legner, Romanische Kunst in Deutschland, München 1996
  • Hiltrud Westermann-Angerhausen, Zwei romanische Thuribula im Trierer Domschatz - und Überlegungen zu Theophilus und dem Gozbert-Rauchfass [w:] "Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft" t. 42, 2 (1988) s. 45-60

Linki zewnętrzne edytuj